<<
>>

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1. Які методи оцінки ефективності капіталовкладень найпоширеніші ? 2. Чому при аналізі проекту необхідно враховувати часовий чинник? 3. Які чинники впливають на вартість грошей найбільше? 4. Як розраховується ЧСВ? 5. Які переваги і недоліки методу ЧСВ? 6. Як розраховується ВНР? Які переваги і недоліки цього методу? 7. Як розраховується ППВІ? Які переваги і недоліки цього методу? 8. Як розраховується БНР? Які переваги і недоліки цього методу? 9. Як розраховується ІП? Які переваги і недоліки цього методу? 10.Яким чином інфляція впливає на оцінку інвестиційного проекту? 11. Що таке реальний і номінальний грошові потоки?
<< | >>
Источник: Кредісов А.І.. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. К.2002. - 552 с.. 2002

Еще по теме КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ::

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -