<<
>>

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1. Які основні завдання бізнес-плану? 2. За якою методикою розраховуються орієнтовані витрати на реалізацію проекту? 3. Які критерії розподілу обов'язків персоналу проекту? 4. Як оцінюється конкурентоспроможність товару проекту? 5. Як і на яких умовах укладаються контракти з фірмами за проектом? 6. Які показники застосовуються при аналізі основного балансу? 7. Що лежить в основі самоокупності проекту? 8. Які правила складання звіту про результати господарської діяльності? 9. Яка періодизація контролю за виконанням бізнес-плану і фінансового плану?
<< | >>
Источник: Кредісов А.І.. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. К.2002. - 552 с.. 2002

Еще по теме КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ::

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -