<<
>>

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Який загальний комерційний імідж країни за кордоном? 2. Які головні ланки іміджу фірми? 3. У чому виявляється фетишизм на імпортні товари (приклади)? 4. Які поради дають звичайно нашим бізнесменам? 5. Що важливо враховувати при виборі контрагента? 6. Які особливості укладання контрактів з американськими фірмами? 7. Що таке ринок реклами? 8. Назвіть основні організаційні форми реклами. 9. Як здійснюється регулювання рекламної діяльності в США? 10. Як регулюється рекламна діяльність на міжнародному рівні? 11. Які основні засоби реклами? 12. Виділіть основні види реклами.
<< | >>
Источник: Кредісов А.І.. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. К.2002. - 552 с.. 2002

Еще по теме КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -