<<
>>

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1. На підставі яких нормативних актів здійснюється облік зовнішньоекономічних зв'язків в Україні? 2. Що таке "товарна партія"? 3. Назвіть основні види експортних операцій. 4. Назвіть схему бухгалтерських записів при експорті товарів безпосередньо підприємством-виробником. 5. Як обліковуються курсові різниці за операціями в іноземних валютах? 6. Назвіть схему бухгалтерських записів при експорті товарів через посередників. 7. На якому рахунку обліковується імпорт товарів, дайте його характеристику. 8. Назвіть схему обліку закупівлі імпортних товарів підприємством-споживачем цих товарів. 9. Назвіть схему обліку закупівлі імпортних товарів через посередників.
<< | >>
Источник: Кредісов А.І.. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. К.2002. - 552 с.. 2002

Еще по теме КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ::

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -