<<
>>

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1. Які існують засоби платежу? 2. У чому складається сутність платежу готівкою? 3. Яку роль відіграє авансовий платіж? 4. У яких формах здійснюється авансовий платіж? 5. Коли надається фірмовий товарний кредит? 6.
Що визначає максимальний розмір наданого кредиту? 7. Які існують у міжнародній торгівлі гарантії платежу? 8. Які засоби платежу використовуються в зовнішній торгівлі? 9. Що являє собою чек? 10. Які переваги чека як засобу платежу? 11. Назвіть основні елементи чека. 12. У якому порядку чек може передаватися однією особою іншій? 13.Які існують види чеків? 14. Що таке вексель? 15. Чим відрізняються між собою простий і переказний вексель? 16.Назвіть обов'язкові реквізити перекладного векселя (тратти). 17. Що таке акцепт тратти? 18. 3 якою метою застосовують аваль векселя? 19.Які бувають види індосаментів? 20.Розкрийте механізм здійснення банківського переказу. 21.Які форми розрахунків застосовуються в міжнародній торгівлі? 22.Яка послідовність операцій при проведенні акредитивної форми розрахунків? 23.Які види акредитивів використовуються в зовнішній торгівлі? 24.Яка сутність інкасової форми розрахунків? 25.У чому полягає відмінність між документарним і чистим інкасо? 26.Розкрийте механізм здійснення розрахунків у формі відкритого рахунку.
<< | >>
Источник: Кредісов А.І.. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. К.2002. - 552 с.. 2002

Еще по теме КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ::

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -