<<
>>

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1. Що таке "монополістичне лідерство в цінах"? 2. У чому різниця між атомістичною і монополістичною ринковими структурами? 3. Які чинники обумовлюють множинність цін світових ринків? 4. У чому сутність поправних коефіцієнтів? 5. Від чого залежать розміри відхилень внутрішніх цін від світових? 6. Як впливає монополізація ринків на процеси ціноутворення? 7. Які критерії вибору фірмою нецінової стратеги конкуренції? 8. Яка роль дискреційних витрат в утворенні "комплексної корисності" товару? 9. Як можна знизити монопольні ціни з допомогою методу "невидимих знижок"? 10.Що таке "премія за перевагу" у ціновій політиці фірми?
<< | >>
Источник: Кредісов А.І.. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. К.2002. - 552 с.. 2002

Еще по теме КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ::

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -