<<
>>

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1. Дайте визначення національної зовнішньоекономічної політики України. 2. Що охоплює процес розроблення ринкової стратегії фірми? 3. Які внутрішні чинники найбільше впливають на вибір стратегії зовнішньоекономічної діяльності фірми? 4.
З якою метою фірмі необхідно аналізувати тенденції в розвитку світової економіки? 5. Які чинники необхідно враховувати фірмі, що вибрала стратегію прямих інвестицій в іншій країні? 6. Як співвідносяться стратегічна маркетингова програма і загальний стратегічний план фірми? 7. З яких блоків складається стратегічна маркетингова програма? 8. Що таке стратегічний господарський підрозділ? 9. Які можуть бути стратегії розвитку СГП? Як правильно їх вибрати? 10.Які можуть бути напрямки розширення ділової активності фірми? 11. У який спосіб мала фірма може співробітничати із великими фірмами? 12. Що повинні робити середні фірми, щоб вижити між пресом великих і тиском дрібних фірм?
<< | >>
Источник: Кредісов А.І.. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. К.2002. - 552 с.. 2002

Еще по теме КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ::

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -