<<
>>

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1. Що розуміють під економічним суверенітетом? 2. Яку відповідальність несе державна митниця? 3. Які види контролю здійснюють митні установи? 4. Що собою являє національна зовнішня митна політика? 5.
Які угоди і домовленості були вироблені і прийняті за період Токійського раунду переговорів держав - учасниць ГАТТ? 6. Назвіть основні види митних територій. 7. Які економічні функції виконує мито? 8. Які види мита можна виділити за об'єктом стягнення? 9. Які види мита можна виокремити залежно від розміру митних ставок? 10. Яка сутність митного тарифу? 11. Як здійснюється регулювання митного економічного режиму? 12. Що вивчає статистика зовнішньоекономічних зв'язків? 13. З яких частин складається статистика зовнішньоекономічних зв'язків? 14.Дайте визначення предмета митної статистики зовнішньої торгівлі. 15. Покажіть місце митної статистики зовнішньої торгівлі в системі економічних наук. 16. Назвіть і обгрунтуйте головні цілі статистики зовнішньоекономічних зв'язків. 17. Перелічіть й обгрунтуйте функціональні завдання митної статистики зовнішньої торгівлі, 18. Охарактеризуйте систему показників статистики зовнішньоекономічних зв'язків. 19. Назвіть основні джерела статистичної інформації про зовнішню торгівлю. 20. У чому відмінність "загальної" системи обліку зовнішньої торгівлі від "спеціальної"? 21. Які показники є вихідними для формування митної статистики зовнішньої торгівлі? 22. Опишіть класифікаційну структуру ТН ЗЕД СНД? 23. Що таке митний режим? 24. Назвіть основні показники статистики зовнішньої торгівлі? 25. Які товари підлягають статистичному спостереженню? 26. Що таке поріг статистичного спостереження? 27. У яких одиницях виміру ведеться статистичний облік товарів, що обертаються в зовнішній торгівлі? 29. У чому різниця між вартістю товарів, оцінених на основі цін ФОБ і цін СІФ? 30. Як у митній статистиці зовнішньої торгівлі враховується географія розподілу експорту й імпорту товарів? 31. Чи бачите Ви різницю між статистикою зовнішньої торгівлі і статистикою зовнішньоекономічних зв'язків, між митною статистикою і митною статистикою зовнішньої торгівлі? У чому вони полягають? 32. Що вивчає статистика послуг у зовнішньоекономічній діяльності? 33. Що є предметом спеціальної митної статистики?
<< | >>
Источник: Кредісов А.І.. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. К.2002. - 552 с.. 2002

Еще по теме КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ::

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -