<<
>>

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1. Що таке вільні економічні зони, їхні типи і види? 2. Відмітні риси і головні напрямки функціонування експортно-виробничих зон. 3. Що таке експортно-виробнича зона в Шенноні і який її вплив на еволюцію розвитку зон? 4. У чому сутність рекламної діяльності при створенні експортно-виробничих зон? 5. Загальна характеристика, основні завдання і напрямки діяльності зон зовнішньої торгівлі. 6. Який досвід практичної діяльності ЕПЗ у країнах, що розвиваються? 7. У чому полягають особливості діяльності ТНК у країнах, що розвиваються? 8. Що таке "зони підприємств", у чому сутність їхньої діяльності? 9. Загальна характеристика і напрямок діяльності науково-технологічних парків. 10. Вільні економічні зони в перехідній економіці. Теорія і практика.
<< | >>
Источник: Кредісов А.І.. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. К.2002. - 552 с.. 2002

Еще по теме КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ::

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -