<<
>>

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1. Які основні спонукальні мотиви залучення прямих іноземних інвестицій в економіку країни? 2. Які основні чинники, що сприяють одержанню прибутку від прямих іноземних інвестицій? 3. У чому зв'язок між прямими іноземними інвестиціями і доступом до сучасної техніки і технології? 4. Яка роль оподатковування в залученні і використанні прямих іноземних інвестицій? 5. Які існують Податкові стимули, їх типи й зміст? 6. У чому полягає ухилення від сплати податків із використанням податкових канікул? 7. Які міжнародні аспекти податкових стимулів? 8. У чому значення залучення прямих іноземних інвестицій для розвитку окремих секторів економіки?
<< | >>
Источник: Кредісов А.І.. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. К.2002. - 552 с.. 2002

Еще по теме КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ::

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -