<<
>>

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1. Які характерні риси валютного ринку? 2. Які атрибут загального ринку властиві валютному ринку? 3. Хто є суб'єктом валютного ринку? 4. Хто є основним споживачем валютного ринку? 5.
Де розташовані основні валютні центри світу? 6. Що розуміють під валютою? 7. Які існують групи валютних операцій? 8. Назвіть основні засоби міжнародних валютних платежів. 9. Які існують рівні валютного регулювання? 10.Які функції виконує Міжнародний валютний фонд? 11. Які функції виконує Світовий банк? 12. Назвіть національні структури валютного регулювання. 13.У чому полягає сутність обернено пропорційної залежності між динамікою валютного курсу і ціновою конкуренцією? 14. Який вплив робить девальвація і ревальвація валют на торговельний баланс країни? 15. Назвіть основні інструменти валютного регулювання. 16. Яка роль конвертованості національної валюти у валютному регулюванні? 17. Які види конвертованості ви знаєте? 18. Чому конвертованість валюти є суперечливим за своїм змістом явищем?
<< | >>
Источник: Кредісов А.І.. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. К.2002. - 552 с.. 2002

Еще по теме КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ::

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -