<<
>>

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ:

1. Що така Генеральна угода про тарифи і торгівлю і які її основні функції? 2. У чому полягає основний зміст Генеральної угоди про тарифи і торгівлю? 3. Як працює ГАТТ? 4. Який основний зміст і як здійснюється процес урегулювання спорів? 5. Яким способом здійснюється спостереження за торговельною політикою? 6. Яка процедура приєднання до ГАТТ? 7. Що таке міжнародні "раунди" переговорів? Дайте їх загальну характеристику. 8. У чому сутність і основні результати "Токійського раунду"? 9. Які ключові проблеми обговорювалися на Уругвайському раунді переговорів і в чому полягають його основні результати? 10.Стисло охарактеризуйте основні статті ГАТТ. 11. У чому полягає основний напрямок діяльності ВТО? 12.Які взаємовідносини ГATТ і ВТО?
<< | >>
Источник: Кредісов А.І.. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. К.2002. - 552 с.. 2002

Еще по теме КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ::

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -