Задать вопрос юристу

15.9 Методика і показники аналізу ефективності експортних операцій підприємства

Для того щоб експорт був ефективним, необхідним є забезпечення двох визначальних умов зовнішньоторговельної діяльності, яку здійснює підприємство. По-перше, потрібно, щоб експортний дохід перевищував експортні витрати Дезаг..

По-друге, необхідно, щоб експортний прибуток перевищував внутрішній прибуток підприємства від продажу цього товару всередині країни (Пе > Певн). При цьому експортний прибуток дорівнює експортному доходу Дезаг. за відрахуванням експортних витрат Везаг.. Внутрішній прибуток дорівнює внутрішньому (альтернативному) доходу Девн.альт, визначеному як виручка від продажу на внутрішньому ринку товарів, призначених на експорт за відрахуванням собівартості С. Величину собівартості припустимо прийняти як виробничі витрати на виготовлення експортної продукції Вев., проте більш точним буде визначення загальних витрат – виробничих Вев і поза виробничих Веп.в. Виходячи з цього головними показниками, які застосовуються в аналізі ефективності експорту, є такі.

1. Базовий коефіцієнт ефективності експорту Кеб:

, (15.28)

Експорт вважається ефективним, якщо Кеб. Чим більший зазначений коефіцієнт, тим ефективність вища.

2. Альтернативний коефіцієнт ефективності експорту Кеа:

, (15.29)

Експорт вважається ефективним, якщо Кеа .

При здійсненні аналізу обидва показники, мають використовуватися разом. Варіант експорту є:

- однозначно сприятливим, якщо і Кеб > 1, і Кеа;

- однозначно несприятливим – якщо і Кеб, і Кеа:

· ящо Кеб, а Кеа < 1, то експорт не є ефективним, тому, що прибуток продажу товарів всередині країни вищий, ніж від його експорту;

· якщо Кеб, а Кеа > 1, то експорт не є ефективним, тому, що експортні витрати перевищують експортний доход.

Обчислюється також показник економічного ефекту, отриманого підприємством від експорту, який за змістом відповідає поняттю «прибуток»:

, (15.30)

де Езаг. – економічний ефект від експорту (експортний прибуток);

Дезаг. – експорту;

Везаг – експортні витрат;

Bее – виробничі витрати;

Вепе – позавиробничі витрати.

Крім зазначених показників при здійсненні аналізу ефективності експорту використовуються також такі:

- частка експорту у загальному обсязі реалізації підприємства – показує рівень експортної орієнтації суб'єкта господарювання;

- динаміка поставок товарів на експорт;

- дохідність експортних операцій – відносний показник співвідношення прибутку від експортних операцій та обсягу закордонних поставок; при порівнянні дозволяє оцінити динаміку – небажаною є ситуація, коли фізичні обсяги експорту зростають, а вартісні скорочуються;

- стійкість позицій підприємства на зовнішньому ринку – характеризується групою показників:

а) відношення реального обсягу експортних поставок продукції до числа покупців (дає можливість оцінити стійкість партнерських відносин, наявність великих партнерів по бізнесу);

б) відношення числа отриманих замовлень до числа дійсних торгових партнерів (дає можливість оцінити привабливість умов пропозиції);

в) відношення кількості рекламацій до кількості постійних торгових партнерів та ін.;

- динаміка поставок на експорт – відносні показники обсягу поставок обчислюються за певний інтервал часу і порівнюються між собою, що дозволяє при констатації динаміки з'ясовувати причини таких змін (вплив попиту, пропозиції, ціни, національних та міжнародних інститутів, політики тощо).

<< | >>
Источник: О.І. Дідченко. Зовнішньоекономічна діяльність. Навчальний посібник для студентів ЗДІА економічних спеціальностей / Укл.: О.І. Дідченко – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА,2014. – 218 с.. 2014

Еще по теме 15.9 Методика і показники аналізу ефективності експортних операцій підприємства:

 1. 15.12. Методика і показники аналізу ефективності зовнішньоторговельної (експортно-імпортної) діяльності підприємства
 2. 15.10 Методика і показники аналізу ефективності імпортних операцій підприємства, що здійснюються з метою перепродажу товарів на внутрішньому ринку
 3. 2.3.5 Аналіз ефективності експортно-імпортних операцій підприємства
 4. 15.6. Основи методики аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 5. 15.13. Основні показники оцінки ефективності інвестиційних проектів у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
 6. 15.14. Методика аналізу економічної ефективності створення та діяльності компанії з іноземними інвестиціями
 7. 15.5. Принципи аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 8. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
 9. Основні показники фінансових звітів. Бухгалтерський баланс і його значення для аналізу фінансового стану підприємства.
 10. 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
 11. 1. ОБЛІК ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
 12. 15.3. Показники валютної ефективності експорту / імпорту
 13. Розділ 4 Організація експортно-імпортних операцій
 14. 14.5 Аналіз ефективності експорту (імпорту) товарів
 15. Тема 8 . “Аналіз валютних операцій комерційного банку”
 16. 4.3.3. Методика оцінки внутрішньої ефективності
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -