Задать вопрос юристу

15.13. Основні показники оцінки ефективності інвестиційних проектів у зовнішньоекономічній діяльності підприємства

Аналіз ефективності інвестиційних проектів пов'язаний насамперед з оцінкою довгострокової ефективності зовнішньоекономічної діяльності, що у свою чергу пов'язано з правильним вибором політики капіталовкладень.

Прогнозування грошових потоків здійснюється:

а) до реалізації проекту;

б) при його здійсненні.

У міжнародній практиці при виборі інвестиційного проекту основними показниками, які беруться до розгляду, є такі: чиста дисконтована вартість (NPV – net present value); співвідношення вигод і витрат; внутрішня норма доходу (IRR – internal rate of return).

Чиста дисконтована вартість зовнішньоекономічних проектів визначається за формулою:

, (15.40)

де Bt – сумарні вигоди або доходи проекта у році t;

Сt – сума інвестицій у рік t;

і – норма дисконту;

п – життєвий цикл проекту (горизонт обчислення).

Компанія може здійснювати капіталовкладення тільки тоді, коли сукупний чистий прибуток позитивний, тобто коли NPV > 0.

Сутність цього визначального оціночного показника полягає у порівнянні поточної цінності майбутніх доходів (або вигод) і поточної вартості майбутніх витрат на здійснення та експлуатацію проекту. Вигоди від проекту визначаються як приріст обсягів виробництва, помножений на ціну продукції; витрати – як приріст використаних ресурсів, помножений на ціну факторів виробництва. Порівняння вигод і витрат здійснюється з урахуванням коефіцієнта дисконтування – .

Отже, співвідношення вигоди/витрати обчислюється як результат ділення дисконтованих вигод на дисконтовані витрати. Показник, значення якого становить більше одиниці, свідчить про привабливість проекту; відповідно, якщо він менше одиниці – інвестиції недоцільні.

Внутрішня норма доходу дорівнює максимальному відсотку за позиками, що спрямовуються на фінансування інвестицій та ресурсів, необхідних для експлуатації об'єкта.

<< | >>
Источник: О.І. Дідченко. Зовнішньоекономічна діяльність. Навчальний посібник для студентів ЗДІА економічних спеціальностей / Укл.: О.І. Дідченко – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА,2014. – 218 с.. 2014

Еще по теме 15.13. Основні показники оцінки ефективності інвестиційних проектів у зовнішньоекономічній діяльності підприємства:

 1. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів.
 2. Оцінка ефективності інвестиційних проектів
 3. Оцінка ефективності інвестиційних проектів
 4. 15.12. Методика і показники аналізу ефективності зовнішньоторговельної (експортно-імпортної) діяльності підприємства
 5. 7.2. Оцінка інвестиційних проектів
 6. Глава 9 Методи оцінки інвестиційних проектів
 7. Методи оцінки інвестиційних проектів
 8. Порівняльна характеристика методів оцінки інвестиційних проектів
 9. Види інвестиційних проектів, класифікація та методи оцінювання їх економічної ефективності
 10. 2. ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА ОЦІНКУ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
 11. 15.9 Методика і показники аналізу ефективності експортних операцій підприємства
 12. 15.2 Оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності на національному рівні
 13. 4. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 14. 15.6. Основи методики аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 15. 15.5. Принципи аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 16. 15.10 Методика і показники аналізу ефективності імпортних операцій підприємства, що здійснюються з метою перепродажу товарів на внутрішньому ринку
 17. 15.11. Оцінка ефективності імпорту товарів, що здійснюється для власних виробничих потреб підприємства
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -