Задать вопрос юристу

15.10 Методика і показники аналізу ефективності імпортних операцій підприємства, що здійснюються з метою перепродажу товарів на внутрішньому ринку

У випадку імпорту товарів для реалізації всередині країни підприємство сплачує вартість закупленого товару відповідно до його ціни – Цізакуп., що відповідає показнику витрат на одиницю продукції Візакуп.

Крім того, підприємство несе транспортно-експедиційні Вітр.заг та інші витрати Віін.. Доходом від імпорту (Дізаг.) у цьому випадку є виручка від реалізації товару на внутрішньому ринку країни. Імпорт є вигідним тоді, коли Дізаг. > Візаг.. Крім того, якщо прибуток від імпорту (ефект) перевищує внутрішній прибуток, то імпортувати товари вигідно. Методика порівняння прибутку від імпорту та внутрішнього прибутку така: ціни на імпортний товар та вітчизняний аналог приймаються як рівні, тоді дохід від імпорту Дізаг. та внутрішній дохід Дівн. дорівнюють один одному, а внутрішньою вартістю Вар.вн. є оптова ціна на певний товар всередині країни.

Базовий коефіцієнт ефективності імпорту товарів, призначених для реалізації всередині країни визначається за формулою:

, (15.31)

Імпорт ефективний, якщо Кіб(реаліз.) > 1.

Альтернативний коефіцієнт ефективності імпорту товарів, при­значених для реалізації всередині країни обчислюється так:

, (15.32)

де Вар.вн. – вартість вітчизняного товару, аналогічного імпортному, інакше витрати на придбання подібного товару на внутрішньому ринку, ті, які є альтернативними витратам, що пов'язані із закупівлею товару за кордоном Візаг.альтер..

Імпорт ефективний, якщо Кіа.(реаліз.) > 1.

<< | >>
Источник: О.І. Дідченко. Зовнішньоекономічна діяльність. Навчальний посібник для студентів ЗДІА економічних спеціальностей / Укл.: О.І. Дідченко – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА,2014. – 218 с.. 2014

Еще по теме 15.10 Методика і показники аналізу ефективності імпортних операцій підприємства, що здійснюються з метою перепродажу товарів на внутрішньому ринку:

 1. 15.9 Методика і показники аналізу ефективності експортних операцій підприємства
 2. 2.3.5 Аналіз ефективності експортно-імпортних операцій підприємства
 3. 15.12. Методика і показники аналізу ефективності зовнішньоторговельної (експортно-імпортної) діяльності підприємства
 4. 15.6. Основи методики аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 5. 14.5 Аналіз ефективності експорту (імпорту) товарів
 6. 15.11. Оцінка ефективності імпорту товарів, що здійснюється для власних виробничих потреб підприємства
 7. 15.13. Основні показники оцінки ефективності інвестиційних проектів у зовнішньоекономічній діяльності підприємства
 8. 15.14. Методика аналізу економічної ефективності створення та діяльності компанії з іноземними інвестиціями
 9. 15.5. Принципи аналізу ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств
 10. 2. ОБЛІК ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ
 11. МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
 12. Основні показники фінансових звітів. Бухгалтерський баланс і його значення для аналізу фінансового стану підприємства.
 13. Аналіз причин погіршення роботи підприємства в структурі ринку транспортних послуг м. ***
 14. 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО АПАРАТУ ПРОМИСЛОВИХ ФІРМ ДЛЯ ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
 15. 1. ОСНОВНІ МЕТОДИ ОПЕРАЦІЙ З ЕКСПОРТУ Й ІМПОРТУ ТОВАРІВ
 16. 15.3. Показники валютної ефективності експорту / імпорту
 17. Розділ 4 Організація експортно-імпортних операцій
 18. 1. Стан внутрішнього ринку
 19. Оформлення операцій з внутрішнього переміщення матеріалів
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -