Задать вопрос юристу

14.1 Етапи та види аналізу ЗЕД

Як і економічний аналіз, аналіз зовнішньоекономічної діяльності є своєрідним важелем управління у зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Його доцільно проводити у три етапи:

1. Підготовчий – на етапі планування і розробки рішень.

Полягає у обґрунтуванні доцільності укладання зовнішньоекономічних контрактів: визначення мети; дослідження різноманітних варіантів зовнішньоторговельних угод; обґрунтування (з урахуванням різноманітних факторів) цін експортних і імпортних поставок, а також форм розрахунків і платежів; засобів і маршрутів транспортування товарів. Цей етап аналізу переплітається з плануванням, розробкою нормативів і лімітів тощо.

2. Поточний (оперативний) аналіз – моніторинг виконання зовнішньоекономічних контрактів: оцінка раціонального використання ресурсів, аналіз відхилень і корегування процесів тощо. Він спрямований на вивчення: процесів за експортом і імпортом товарів; вжитих заходів і дій під час проведення операції. Ціль поточного аналізу - підготовка даних для прийняття оперативних рішень під час проведення зовнішньоекономічних операцій.

3. Заключний (перспективний) – оцінка ефективності зовнішньоекономічної діяльності, виступає необхідною умовою для розробки нового рішення про ведення ЗЕД. Вона передбачає виявлення: факторів, які впливають на господарську діяльність; причин витрат; наявних резервів і розробку заходів щодо поліпшення зед підприємства.

За змістом і обсягом досліджуваних питань аналіз ЗЕД буває: комплексним і тематичним.

Комплексний аналіз ЗЕД – вивчає сукупність показників, що за певний період характеризують фінансову діяльність і фінансове становище підприємства. Підсумки аналізу відображають у річних і квартальних звітах у виді пояснювальних записок.

Тематичний аналіз ЗЕД – вивчає окремі показники діяльності підприємства: комерційно-фінансові, валютні, транспортні, або досліджує певне коло функціональних питань у межах однієї структури підприємства (такий, наприклад, як спеціальна фірма валютно-фінансового відділу). Цей аналіз використовується при дослідженні актуальних питань ефективності реалізації різноманітних товарів на певному ринку або окремого товару на різних ринках.

Аналіз ЗЕД здійснюється за допомогою цілого арсеналу прийомів і засобів економічного аналізу.

<< | >>
Источник: О.І. Дідченко. Зовнішньоекономічна діяльність. Навчальний посібник для студентів ЗДІА економічних спеціальностей / Укл.: О.І. Дідченко – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА,2014. – 218 с.. 2014

Еще по теме 14.1 Етапи та види аналізу ЗЕД:

 1. 3.1 Етапи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україну, лібералізація ЗЕД
 2. Етапи проведення аналізу
 3. ТЕМА 1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ, ВИДИ ТА СУБЭКТИ ЗЕД
 4. Види банківського аналізу.
 5. 2.2. Види аналізу діяльності банку
 6. Тема 4. Методи державного регулювання ЗЕД. Тарифне та нетарифне регулювання ЗЕД
 7. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства. ЗВІТ з переддипломної практики по курсу «Менеджмент ЗЕД» (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП «ПРОМЕН»). Київ 2008р., 2008
 8. 4.4. Поняття еластичності, її види та показники. Аналіз еластичності попиту
 9. 4.1 Методи державного регулювання ЗЕД.
 10. 2. Аналіз сильних і слабких сторін (SWOT-аналіз)
 11. 3.Види податків та види податкових ставок
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -