<<
>>

12.4 Визначення захисних валютних застережень проти ризику валютних втрат у разі зміни курсу валют

Внаслідок нестійкості курсів валют торгові партнери стикаються з проблемою валютного ризику. Пов'язані з ним валютні збитки, а для контрагента вигоди можуть виникнути у таких випадках:

1.

при зміні курсу валюти ціни відносно валюти платежу у період між підписанням ЗТК та здійснення платежу. Експортер буде мати збитки при зниженні курсу валюти ціни відносно валюти платежу, оскільки він отримає менший грошовий еквівалент зафіксованої у ЗТК валюти ціни; імпортер, навпаки, буде мати валютний ризик при зростанні курсу валюти ціни відносно валюти платежу, оскільки для її купівлі він повинен заплатити більше національної валюти;

2. при зміні курсу валюти контракту відносно національної валюти контрагентів у разі співпадіння валюти ціни та валюти платежу. Експортер буде мати збитки при девальвації валюти контракту відносно національної валюти експортера; імпортер, навпаки, буде мати збитки у разі ревальвації валюти контракту відносно національної валюти імпортера;

3. при падінні купівельної спроможності валют. Втрати у даному випадку виявляються у тому, що внаслідок зростання цін на купівлю тієї ж кількості товару доводиться витрачати більше грошових коштів.

Найбільше на валютний ризик наражається експорт та імпорт готових виробів, особливо машин та обладнання, оскільки саме ці товари потребують тривалого виготовлення та постачання і продаються, як правило, з відтермінуванням платежу. Більшість прогнозів руху валютних курсів складається у середньому до одного року, і тому по довгострокових ЗТК запобігання валютним ризикам є складною проблемою, оскільки необхідно правильно оцінити напрямок руху курсу валют. Менше залежать від валютних ризиків експортери та імпортери сировинних товарів та продуктів харчування, оскільки вони постачаються на умовах негайного платежу і протягом коротких періодів часу.

Цим ризикам запобігти простіше, і у ЗТК це легко враховується.

Для мінімізації валютних ризиків у ЗТК передбачають захисні валютні застереження – спеціальні умови, які включають у ЗТК і які передбачають перегляд суми платежу у тій же пропорції, в якій відбудеться зміна курсу валюти платежу відносно валюти застереження. Зміст валютних застережень полягає у тому, що при знеціненні (подорожчанні) валюти ціни товару експортер отримує (імпортер платить) кількість одиниць валюти платежу згідно з курсом валюти, яка зазначена у валютному застереженні.

В залежності від того, чиї інтереси захищають валютні застереження, у світовій практиці їх розділяють на два види:

- односторонні застереження, які передбачають односторонні дії одного із контрагентів і, таким чином, захищають інтереси однієї із сторін ЗТК;

- двосторонні застереження, які передбачають взаємну домовленість контрагентів і тому у випадку зміни курсу валюти платежу збитки та вигоди однаково поширюються і на експортера, і на імпортера.

В залежності від того, співпадають чи ні валюта ціни та валюта платежу, у ЗТК поширені такі валютні застереження:

- пряме валютне застереження, яке використовується, коли валюта ціни та валюта платежу співпадають, а ціна товару та сума платежу ставляться у залежність від зміни курсу валюти платежу відносно іншої, більш стабільної валюти (наприклад, CHF); це валютне застереження називають ще одновалютним,

- непряме валютне застереження, яке використовується,коли ціна товару зафіксована в одній із найбільш поширених у міжнародних розрахунках валют, курс якої стабільний або має тенденцію до підвищення (наприклад, CHF), а платіж передбачений в іншій валюті (наприклад, у національній валюті покупця);

- мультивалютне застереження, яке використовується, коли валюта ціни та валюта платежу співпадають, а ціна товару та сума платежу ставляться у залежність від зміни середньоарифметичного курсу декількох валют (кошика валют, наприклад, SDR).

Валют у валютному кошику може бути дві та більше, але захисні властивості мультивалютного застереження визначаються не кількістю, а якістю валют.

В залежності від складу валют валютний кошик може бути:

а) симетричний, який передбачає однакову питому вагу валют;

б) асиметричний, який передбачає різну питому вагу валют;

в) стандартний, який передбачає зафіксовані валюти на певний період використання рахункової одиниці як валюти застереження;

г) регульований, який передбачає валюти, які змінюються в залежності від ринкових факторів.

Отже, при використанні мультивалютного застереження застосовується принцип порівняння курсу валюти ціни відносно валютного кошика на дату підписання ЗТК та на дату платежу. З точки зору валютного ризику, обидва контрагенти знаходяться у рівних умовах, оскільки мультивалютне застереження включає валюти, які мають різний ступінь стабільності.

Для запобігання валютних втрат експортери та імпортери можуть скористатись послугами страхових компаній та банків, які активно займаються страхуванням валютних ризиків. При підписанні ЗТК експортер або імпортер укладає зі своїм банком форвардну чи опціонну угоду з метою страхування (хеджування) валютних ризиків.

Хеджування (hedging) – це компенсаційні дії, які вживає покупець чи продавець на валютному ринку, щоб зберігати свій дохід у майбутньому від зміни валютного курсу.

Валютні форвардні угоди (currencyforward contracts) – це угоди з обміну двома валютами у кількості, яка визначена в угоді, на певну лату (більш ніж через два робочі дні після його підписання) за узгодженим сьогодні курсом.

Строк форвардних контрактів становить тиждень, місяць, три місяці, шість місяців та рік.

Форвардний курс може дорівнювати курсу спот (тобто курсу, за яким обмінюються валютами протягом не більше двох робочих днів з моменту досягнення угоди про курс), бути вищим або нижчим за нього. Якщо форвардний курс нижчий курсу спот, то іноземна валюта продається з форвардною знижкою (forward discount), якщо вище, то – з форвардною надвишком (forwardpremium).

Наприклад, якщо курс спот становить 1 USD = 5,1460 UAH, а форвардний курс за трьохмісячними контрактами становить 1 USD = 5,2460 UAH, то вважається, що гривня продається на три місяці з надвишкою у 0,1000 UАН.

Форвардні знижки/надвишки виражаються у відсотках у рік відносно значення курсу спот за формулою:

(12.1)

де E – валютний курс, відповідно, форвардний та курс-спот;

n – кількість періодів до настання платежу, переводить процент у річний обрахування. При тривалості форвардного контракту 1 місяць n = 12, при тривалості контракту 3 місяці n = 4, тижня – n = 52.

У форвардній угоді фіксується еквівалент суми платежу у національній (або іншій іноземній) валюті, строк платежу, форвардний курс перерахунку іноземної валюти у національну (або іншу іноземну), зобов'язання банку відобразити цей еквівалент за узгодженим курсом на рахунку експортера (свого клієнта) на дату надходження валютної виручки незалежно від зміни курсу іноземної валюти до національної (або іншої іноземної) валюти, а також обумовлюється, що підприємство (клієнт банку) несе відповідальність за надходження від іноземного контрагента виручки або за переказ грошових коштів за кордон (в залежності від приналежності до експортуючої чи імпортуючої сторони).

Шляхом форвардних операцій експортер, побоюючись падіння курсу валюти платежу, продає суму, яку йому має заплатити імпортер, за національну (або іншу іноземну) валюту на строк і зводить, таким чином, до нуля свій валютний ризик, перекладаючи його на банк. Якщо форвардну угоду укладає імпортер, то банк зобов'язується списати з рахунка імпортера (свого клієнта) суму у національній (або іншій іноземній) валюті, яка визначена, виходячи із попередньо встановленого форвардного курсу цієї валюти. Якщо національна валюта контрагента є неконвертованою, форвардні угоди зазвичай здійснюються за участю двох іноземних банків.

Валютні опціонні угоди (currency option contracts) – це угоди, які дають покупцю опціону за певну плату (премію) право, яке не є його обов'язком, купити або продати певну кількість валюти за узгодженою ціною до настання певної дати.

За механізмом виконання опціони поділяються на:

- опціони американського стилю (American-style option) – опціони, які можуть бути виконані у будь-який день до закінчення його строку або безпосередньо у день закінчення;

- опціони європейського стилю (European-style option) – опціони, які можуть бути виконані тільки у день закінчення строку.

При укладанні опціонної угоди клієнт на дату платежу отримує можливість вибирати із двох альтернатив: здійснювати розрахунок за форвардним курсом згідно з опціонною угодою, або анулювати угоду і здійснювати розрахунок за поточним курсом (у разі його сприятливої зміни). Плата (або премія чи комісія) за цей вид операції становить до 5% величини угоди, і тому опціони слід використовувати в умовах суттєвих змін валютних курсів. У таких випадках ризик власника опціону заздалегідь обмежений ціною опціону, а виграш практично необмежений і може бути значним.

Опціонний метод страхування відрізняється від форвардного тим, що за клієнтом залишається право вибору, що підвищує ефективність операції, зацікавленість клієнта та стимулює експорт.

Наприклад, німецька фірма у травні купує в США товар на суму 100 тис. USD з оплатою через 5 місяців. У травні курс EUR становив 1,1250 EUR/USD. У вересні німецькій фірмі будуть потрібні долари в обмін на євро. За 5 місяців курс євро може як впасти, так і зрости, що позначиться на сумі платежів. Німецька фірма може застрахуватись від валютного ризику, придбавши опціон (тобто право на продаж валюти за курсом, який зафіксований в опціоній угоді у момент її укладення) у своєму банку. Це право фірма може використати, а може і не використовувати – все залежить від ситуації, яка складеться на момент виконання опціонної угоди. Але у будь-якому випадку фірма платить банку премію у розмірі 1500 USD, яка не повертається, – це ціна страхування від валютного ризику. У травні за придбання 100 тис. USD на умовах спот (за курсом 1,1250 EUR/USD) фірма заплатила би 112,5 тис. EUR (1,1250 EUR/ USD х 100 тис. USD) плюс 1500 USD премії. Якщо у вересні курс євро впаде до 1,1450 EUR/USD, фірма буде використовувати опціон і отримає 100 тис. доларів за курсом 1,1250 EUR/USD. Без опціону фірма отримала б лише 98253,28 USD (112,5 тис. EUR/ 1.1450EUR/USD). Прибуток у даному випадку становитиме: 100 000 USD – 98253,28 USD – 1500 USD – 246,72 USD. Якщо ж у вересні курс євро зріс до 1,1000 EUR/USD, то фірма використовувати опціон не буде, оскільки їй доцільніше продати євро за поточним курсом і отримати: 112500 EUR/1,1000 EUR/USD – 102272,72 USD. Збитки становитимуть 1500 USD премії

<< | >>
Источник: О.І. Дідченко. Зовнішньоекономічна діяльність. Навчальний посібник для студентів ЗДІА економічних спеціальностей / Укл.: О.І. Дідченко – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА,2014. – 218 с.. 2014

Еще по теме 12.4 Визначення захисних валютних застережень проти ризику валютних втрат у разі зміни курсу валют:

 1. 9. Системы валютных курсов в открытой экономике
 2. ВАЛЮТНЫЙ РИСК И ЕГО РАЗНОВИДНОСТИ
 3. § 2. Валютные рынки
 4. Глава V ДЕНЕЖНЫЕ И ВАЛЮТНЫЙ КРИЗИСЫ
 5. 19.2. Виникнення Європейського валютного союзу і запровадження єдиної валюти євро
 6. Валютная интервенция
 7. Валютные рынки
 8. 2. Валютні обмеження та валютні ризики
 9. Тема 13.Международные валютно-финансовыеотношения
 10. МЕТОДИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА
 11. ЗМІСТ
 12. 11.3 Цінові та валютні умови контракту
 13. 12.4 Визначення захисних валютних застережень проти ризику валютних втрат у разі зміни курсу валют
 14. 10.4. Аналіз валютного ризику
 15. Валютна позиція
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -