Задать вопрос юристу

10.2 Базисні умови поставки товарів

Світова торгівля відчувала сильні труднощі без єдиного тлумачення поняття «поставки товарів базисних умов» і що випливають із них зобов'язань договірних сторін, без налагодженої системи досить точних застережень (термінів та їх тлумачень) щодо правий і обов'язків учасників торгових угод.

Цим насамперед і пояснюється прийняття у 1936 року Міжнародній торговій палатою першого зводу правил інтерпретації комерційних термінів, відомий як «Інкотермс – 1936». Доповнення, які вносилися до нього 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 і 2000 роках, сприяли досягненню більшої налагодженості відносин експортерів і імпортерів у зв'язку з вантаженням, переміщенням, розвантаженням і страхуванням товарів у широкому діапазоні відповідальності, послідовно переходить від продавця до покупця.

Міжнародна торгова палата 16 вересня 2010 року оголосила про випуск нової редакції Правил по використанню національних і міжнародних торгових термінів. Правила Інкотермс 2010 відображають сучасні тенденції розвитку міжнародної торгівлі, що склалися з моменту випуску останньої редакції Правил в 2000 році. Міжнародними торговими термінами є стандартні умови договору міжнародної купівлі-продажу, але використовуються вони сьогодні як базис ціни і у внутрішній торгівлі, і вступили в силу з 1 січня 2011 року.

Загальна кількість термінів скорочена з 13 до 11. Також в Правилах з'явилося 2 нових терміна: DAT (Постачання на терміналі) и DAP (Постачання в пункті) замінили правила DAF, DES, DEQ, DDU в Інкотермс 2000 (Incoterms 2000). Нова версія містить невелику інструкцію до кожного терміну, щоб допомогти користувачам Правіл Інкотермс 2010 вибрати потрібний термін (таблиця 10.2).

Таблиця 10.2 – Тлумачення термінів Інкотермс 2010 та інструкція до використання у порівнянні з Інкотермс 2000

види транспорту тлумачення терміну та інструкція по використанню
1 2 3
EXW будь-які види транспорту ex works ( ... named place).

термін "франко завод" означає, що продавець вважається таким, що виконав свої обов'язки по постачанню, коли він надасть товар в розпорядження покупця на своєму підприємстві або в іншому названому місці (наприклад, на заводі, фабриці, складі і т. п.). продавець не відповідає за навантаження товару на транспортний засіб, а також за митне очищення товару для експорту. даний термін покладає, таким чином, мінімальні обов'язки на продавця, і покупець повинен нести всі витрати і ризики у зв'язку з перевезенням товару від підприємства продавця до місця призначення. проте, якщо сторони бажають, щоб продавець узяв на себе обов'язки по навантаженню товару на місці відправки і ніс всі ризики та витрати за таке відвантаження, то це повинно бути чітко обумовлено у відповідному доповненні до договору купівлі-продажу. цей термін не може застосовуватися, коли покупець не в змозі виконати прямо або опосередковано експортні формальності. в цьому випадку повинен використовуватися термін FCA, за умови, що продавець погодиться нести витрати і ризики за відвантаження товару.

продовження таблиці 10.2
1 2 3
FCA будь-які види транспорту free carrier (...named place).

термін "франко перевізник" означає, що продавець доставить товар, який пройшов митне очищення вказаному покупцем перевізникові до названого місця. слід зазначити, що вибір місця постачання вплине на зобов'язання по вантаженню і розвантаженню товару на даному місці. якщо постачання здійснюється в приміщенні продавця, то продавець несе відповідальність за відвантаження. якщо ж постачання здійснюється в інше місце, продавець за відвантаження товару відповідальності не несе. даний термін може бути використаний при перевезенні будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення. під словом "перевізник" розуміється будь-яка особа, яка на підставі договору перевезення зобов'язується здійснити або забезпечити перевезення товару по залізниці, автомобільним, повітряним, морським і внутрішнім водним транспортом або комбінацією цих видів транспорту. якщо покупець довіряє іншій особі, що не є перевізником, прийняти товар, то продавець вважається таким, що виконав свої обов'язки по постачанню товару з моменту передачі його цій особі .

FAS морський і внутрішній водний транспорт free alongside ship (... named port of shipment).

термін "франко вздовж борту судна" означає, що продавець виконав поставку, коли товар розміщений уздовж борта судна на причалі або на ліхтерах в зазначеному порту відвантаження. це означає, що з цього моменту всі витрати і ризики втрати чи пошкодження товару повинен нести покупець. за умовами терміна FAS на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту (це видання 2010 року відрізняється від попередніх видань інкотермс, у яких обов'язок по митному очищенню для експорту покладається на покупця.) однак, якщо сторони бажають, щоб покупець узяв на себе обов'язки по митному очищенню товару для експорту, то це повинно бути чітко обумовлено у відповідному доповненні до договору купівлі-продажу. цей термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом.

FOB морський і внутрішній водний транспорт free on board (... named port of shipment).

термін "франко борт" означає, що продавець виконав поставку, коли товар перейшов через поручні судна в названому порту відвантаження. це означає, що з цього моменту всі витрати і ризики втрати чи пошкодження товару повинен нести покупець. за умовами терміна fob на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. цей термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом. якщо сторони не збираються поставити товар через поручні судна, слід застосовувати термін FCA.

CFR морський і внутрішній водний транспорт cost and freight (... named port of destination).

термін "вартість і фрахт" означає, що продавець виконав поставку, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. продавець зобов'язаний оплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару в названий порт призначення, але, ризик втрати чи пошкодження товару, а також будь-які додаткові витрати, що виникають після відвантаження товару, переходять із продавця на покупця. за умовами терміна CFR на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. цей термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом. якщо сторони не збираються поставити товар через поручні судна, слід застосувати термін CPT.

CPT будь-які види транспорту carriage paid to (... named place of destination).

термін "фрахт/перевезення оплачені до" означає, що продавець доставить товар названому їм перевізнику. крім цього, продавець зобов'язаний оплатити витрати, пов'язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. це означає, що покупець бере на себе всі ризики втрати чи пошкодження товару, як і інші витрати після передачі товару перевізнику. під словом "перевізник" розуміється будь-яка особа, яка на підставі договору перевезення бере на себе зобов'язання здійснити або забезпечити здійснення перевезення товару залізницею, автомобільним, повітряним, морським і внутрішнім водним транспортом або комбінацією цих видів транспорту. у разі здійснення перевезення в узгоджений пункт призначення декількома перевізниками, перехід ризику відбудеться в момент передачі товару в піклування першого з них. за умовами терміна CPT на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. цей термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

продовження таблиці 10.2
1 2 3
CIF морський і внутрішній водний транспорт cost, insurance and freight (... named port of destination).

термін "вартість, страхування і фрахт" означає, що продавець виконав поставку, коли товар перейшов через поручні судна в порту відвантаження. продавець зобов'язаний оплатити витрати і фрахт, необхідні для доставки товару в зазначений порт призначення, але ризик втрати або ушкодження товару, як і будь-які додаткові витрати, що виникають після відвантаження товару, переходять із продавця на покупця. однак, за умовами терміна CIF на продавця покладається також обов'язок придбання морського страхування на користь покупця проти ризику втрати й ушкодження товару під час перевезення. отже, продавець зобов'язаний укласти договір страхування та сплатити страхові внески. покупець повинен брати до уваги, що за умовами терміна CIF від продавця вимагається забезпечення страхування лише з мінімальним покриттям. у разі якщо покупець бажає мати страхування з великим покриттям, він повинен або спеціально домовитися про це з продавцем, або сам вжити заходів до забезпечення додаткового страхування. за умовами терміна CIF на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. цей термін може застосовуватися тільки під час перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом. якщо сторони не збираються поставити товар через поручні судна, слід застосовувати термін CIP.

CIP будь-які види транспорту carriage and insurance paid тo (... named place of destination).

термін "фрахт/перевезення оплачені до" означає, що продавець доставить товар названому їм перевізнику. крім цього, продавець зобов'язаний оплатити витрати, пов'язані з перевезенням товару до названого пункту призначення. це означає, що покупець бере на себе всі ризики і будь-які додаткові витрати до доставки таким чином товару. однак, за умовами CIP на продавця також покладається обов'язок по забезпеченню страхування від ризиків втрати й ушкодження товару під час перевезення на користь покупця. отже, продавець укладає договір страхування й оплачує страхові внески. покупець повинен брати до уваги, що за умовами терміна CIP від продавця потрібно забезпечення страхування з мінімальним покриттям. у разі якщо покупець бажає мати страхування з великим покриттям, він повинен або спеціально домовитися про це з продавцем, або сам вжити заходів до забезпечення додаткового страхування. під словом "перевізник" розуміється будь-яка особа, яка на підставі договору перевезення бере на себе зобов'язання забезпечити самому або організувати перевезення товару по залізниці, автомобільним, повітряним, морським і внутрішнім водним транспортом або комбінацією цих видів транспорту. у разі здійснення перевезення в пункт призначення декількома перевізниками перехід ризику відбудеться в момент передачі товару в піклування першого перевізника. за умовами терміна CIP на продавця покладається обов'язок по митному очищенню товару для експорту. цей термін може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом транспорту, включаючи змішані перевезення.

DDP будь-які види транспорту delivered duty paid (... named place of destination).

термін "поставка з оплатою мита" означає, що продавець надасть минулий митне очищення і нерозвантажений з прибулого транспортного засобу товар у розпорядження покупця в названому місці призначення. продавець зобов'язаний нести усі витрати і ризики, пов'язані з транспортуванням товару, включаючи, де це буде потрібно, будь-які збори для імпорту в країну призначення (під словом "збори" тут мається на увазі відповідальність і ризики за проведення митного очищення, а також за оплату митних формальностей, митних мит, податків та інших зборів). у той час як термін EXW покладає на продавця мінімальні обов'язки, термін DDP припускає максимальні обов'язки продавця.

цей термін не може застосовуватися, якщо продавець прямо чи побічно не може забезпечити одержання імпортної ліцензії. якщо сторони погодилися про виключення з зобов'язань продавця деяких з витрат, що підлягають сплаті при імпорті (таких, як податок на додану вартість - ПДВ), це повинно бути чітко визначено в контракті купівлі-продажу. якщо сторони бажають, щоб покупець узяв на себе всі ризики і витрати щодо імпорту товару, слід застосовувати термін DDU. цей термін може застосовуватися незалежно від виду транспорту, але коли поставка здійснюється на борту судна або на пристані в порту призначення слід застосовувати терміни DES або DEQ.

продовження таблиці 10.2
1 2 3
DAT будь-які види транспорту delivered at terminal (... named terminal of destination).

постачання на терміналі (... назва терминалу).

перехід ризиків: у момент доставки товару на термінал покупця.

експортні митні формальності: відповідальність продавця.

імпортні митні формальності: відповідальність покупця.

використовується замість DEQ.

новий термін, не було в інкотермс 2000.

DAP будь-які види транспорту delivered at point (... named point of destination).

поставка в пункті (... назва пунктe).

ризики: в момент доставки товару в пункт зазначений покупцем.

експортні митні формальності: відповідальність продавця.

імпортні митні формальності: відповідальність покупця.

використовується замість DAF, DES І DDU.

новий термін, не було в інкотермс 2000.

DDU будь-які види транспорту виключений з інкотермс 2010

delivered duty unpaid (... named place of destination) постачання без сплати мита (... назва місця призначення)

DAF будь-які види транспорту виключений з інкотермс 2010

delivered at frontier (... named place) постачання до кордону (... назва місця постачання)

DEQ будь-які види транспорту виключений з інкотермс 2010

delivered ex quay (... named port of destination) постачання з пристані (... назва порту призначення)

DES будь-які види транспорту виключений з інкотермс 2010

delivered ex ship (... named port of destination) постачання з судна (... назва порту призначення)

Перелічені терміни можна розділити на 4 групи:

· Група E — Місце відправки (Departure);

· Група F — Основне перевезення не сплачене (Main Carriage Unpaid);

· Група C — Основне перевезення сплачене (Main Carriage Paid);

· Група D — Доставка (Arrival).

Рисунок 10.1 – Області дії термінів Інкотермс – 2010

Знаючи правила «Інкотермс», легко зорієнтуватися у структурі витрат за доставку товарів, які потрібно додати чи, навпаки, вилучити з контрактної (фактурної) ціни товару, оскільки базис ціни товару зазвичай визначається застосуванням відповідного терміна «Інкотермс».

Інкотермс поширюються виключно на відносини між продавцями та покупцями в рамках договору купівлі-продажу в чітко визначених аспектах:

- Інкотермс відносяться до договору купівлі-продажу, а не до договору перевезення, страхування та фінансування;

- Інкотермс мають справу з конкретними обов'язками, що покладаються на продавця та покупця. До їх складу входять обов'язок продавця надати товар у розпорядження покупця або передати його для перевезення, або доставити його до пункту призначення з розподілом ризику між сторонами; обов'язок продавця та покупця щодо упаковки та митного очищення товару; обов'язок покупця прийняти поставку; обов'язок продавця та покупця надати підтвердження того, що відповідні зобов'язання були належним чином виконані;

- Інкотермс застосовується при продажі товарів, що поставляються через державні кордони, тобто вони є міжнародними торговельними термінами;

- Інкотермс не має справу з наслідками порушення договору і звільненням від відповідальності внаслідок різноманітних перешкод;

- тільки пряме посилання на Інкотермс є підставою для тлумачення зовнішньоекономічного контракту (наприклад, "При тлумаченні даного контракту мають силу умови Інкотермс – 2010").

Термін "постачання" в зовнішньоекономічному договорі (контракті) використовується у двох різних значеннях:

- для визначення моменту виконання продавцем своїх зобов'язань щодо доставки товару;

- для визначення моменту виконання покупцем своїх зобов'язань щодо одержання чи прийняття доставки товару.

При постачанні товару на умовах Інкотермс – 2000 рекомендується звертати увагу на наступні моменти:

- варіації Інкотермс;

- звичаї порту чи певної сфери торгівлі;

- вибір покупцем місця відправлення;

- митне очищення;

- пакування;

- огляд товару;

- види транспорту та відповідні їм терміни Інкотермс;

- рекомендації щодо застосування термінів Інкотермс;

- транспортні документи і електронна торгівля;

- непередавані транспортні документи замість коносаментів;

- право давати вказівки перевізнику;

- арбітраж Міжнародної торгової палати.

Варіації Інкотермс. У випадках, коли сторони намагаються досягти більшої точності терміна, самостійно додаючи певні слова до термінів Інкотермс, вони можуть зіткнутися з проблемами, коли неможливо забезпечити однозначне розуміння останніх. Інкотермс не дає вказівок стосовно самостійних змін у формулювання термінів Інкотермс, а тому сторони не можуть спиратися на усталений торговельний звичай у тлумаченні таких приписок.

Звичаї порту чи певної сфери торгівлі. Оскільки Інкотермс використовуються в різних галузях торгівлі та регіонах, точно визначити обов'язок сторін назавжди й для всіх неможливо. Тому під час переддоговірних переговорів продавці та покупці повинні посилатися на звичаї порту, сфери торгівлі або практику попередніх відносин; підтримувати двосторонню поінформованість щодо звичаїв; висвітлювати своє правове становище у статтях договорів купівлі-продажу.

Вибір покупцем місця відправлення. У ситуаціях, коли неможливо на момент укладення договору купівлі-продажу прийняти рішення щодо конкретного пункту чи місця, до яких продавець повинен доставити товар (наприклад, можуть бути зазначені просто район чи досить велика територія, наприклад, морський порт), в договорі робиться застереження про право чи обов'язок покупця пізніше назвати конкретний пункт. Невиконання цього може надати продавцю право вибрати самостійно найбільш придатний пункт.

Митне очищення. Бажано, щоб митне очищення здійснювала сторона, що має постійне місцезнаходження в країні, де відбувається це очищення (експортер повинен проводити очищення товару для експорту, а імпортер – для імпорту).

Пакування. Обов'язком продавця є упакувати товар відповідно обставинам транспортування.

Огляд товару. Покупцю рекомендовано здійснювати огляд товару до або в момент його передачі продавцем для перевезення. При цьому, коли огляд товару проводиться в інтересах покупця перед розвантаженням – витрати такого огляду несе покупець; якщо ж огляд проводиться з метою надання продавцю можливість виконати правила, застосовані в його власній країні, продавець сам оплачує такий огляд (за винятком договорів за терміном EXW, коли витрати огляду лежать на покупцеві).

Трапляється, що сторони помилково застосовують терміни, призначені для перевезення товарів морем, коли мають на увазі інший вид транспорту. Це ставить продавця в положення, коли він не може виконати зобов'язання щодо надання покупцю відповідного документа (наприклад, коносаменту, морської накладної чи їх електронного еквіваленту). Інкотермс регламентує використання видів транспорту за відповідними термінами постачання і містить рекомендації щодо їх застосування. Особливо це важливо враховувати при виборі між термінами FCA і FOB. Але суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності інколи застосовують термін FOB там, де він недоречний, чим змушують продавця нести ризики після передачі товару перевізнику, названому покупцем. Так, термін FОВ можна застосовувати тільки тоді, коли постачання товару передбачається "через поручні судна" чи на судно, а не шляхом передачі перевізнику для наступного завантаження на судно, наприклад, складеним у контейнери чи завантаженим на вантажівки або в фури для їх паромного перевезення методом „з коліс на колеса". Відповідно, у преамбулі до терміна FОВ зроблено попередження про недоречність застосування цього терміна, коли сторони не мають намірів щодо здійснення поставки через поручні судна.

Транспортні документи і електронна торгівля. Доказом постачання товару є транспортні документи, до яких відносяться звичайний транспортний документ та бортовий коносамент. Для забезпечення доказів постачання продавець застосовує згідно умов термінів СРТ і СІР звичайний транспортний документ, а згідно термінів CFR і CIF – коносамент або морську накладну. Звичайний транспортний документ виконує дві функції: доказ постачання товару, тобто товар був отриманий перевізником у повній справності й доброму стані; доказ укладення договору перевезення.

Звичайний транспортний документ не дає можливості покупцю продати товар у дорозі шляхом передачі документів своєму покупцю і вказує сторону, що має право на одержання товару в місці призначення.

Бортовий коносамент застосовується відповідно до термінів CFR і CIF. Він виконує три функції: доказ постачання товару на борт судна; доказ укладення договору перевезення; засіб передання прав на товар у дорозі іншій стороні шляхом передачі їй паперового документа.

Допускається заміняти коносаменти непередаваними документами, подібними тим, що використовують в інших перевезеннях, крім морських. Ці документи називаються "морськими накладними", "контейнерними накладними", "вантажними розписками" або варіантами таких виразів. Непередавані документи придатні для використання, за винятком випадків, коли покупець хоче продати товар у дорозі шляхом передачі паперового документа новому покупцю. Щоб це стало можливим, має бути збережений обов'язок продавця надати коносамент відповідно до умов CFR і CIF. Проте, якщо договірні сторони знають, що покупець не планує продажу транзитного товару, вони можуть домовитися про звільнення продавця від обов'язку надати коносамент, або, навпаки застосовувати терміни СРТ і СІР, де не має вимоги про надання коносаменту.

Покупець, що сплачує ціну товару відповідно до С-термінів, повинен забезпечити позбавлення продавця можливості після одержання оплати розпоряджатися товаром шляхом надання нових вказівок перевізнику. Транспортні документи, що використовують для авіаційного, автомобільного або залізничного транспорту перешкоджають продавцю у видачі нових вказівок перевізнику шляхом забезпечення покупця окремим оригіналом чи дублікатом накладної. Однак документи, що використані замість коносаментів у морських перевезеннях, як правило, не містять такої блокуючої функції. Міжнародний Морський Комітет (СМІ) виправив цей недолік в "Єдиних правилах морських накладних" (Uniform Rules for Sea Waybills) (1990 p.), які дозволяють сторонам включити умову "без права розпорядження", за якою продавець відмовляється від права розпоряджатися товаром через надання вказівок перевізнику щодо доставки товару іншій особі чи в інше місце, ніж зазначено в накладній.

Арбітраж Міжнародної торгової палати. Договірні сторони повинні спеціально і чітко домовитися про арбітраж Міжнародної торгової палати у своєму контракті. Міжнародна торгова палата рекомендує таке стандартне арбітражне застереження: "Будь-які спори, що виникають з цього договору або в зв'язку з ним, підлягають остаточному врегулюванню у відповідності з Арбітражним Регламентом Міжнародної торгової палати, одним або кількома арбітрами, призначеними у відповідності з зазначеним Регламентом".

<< | >>
Источник: О.І. Дідченко. Зовнішньоекономічна діяльність. Навчальний посібник для студентів ЗДІА економічних спеціальностей / Укл.: О.І. Дідченко – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА,2014. – 218 с.. 2014

Еще по теме 10.2 Базисні умови поставки товарів:

 1. 1. БАЗИСНІ УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ
 2. 1. УМОВИ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО КОНТРАКТУ
 3. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПРОДАВЦЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
 4. 14. Облік товарів
 5. 14.1. Поняття та класифікація товарів
 6. 2. ОБЛІК ІМПОРТНИХ ТОВАРІВ
 7. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ПРОДАВЦЯ НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
 8. 14.4 Аналіз накладних витрат щодо експорту й імпорту товарів
 9. 14.3. Характеристика розрахунків. Аналітичний і синтетичний облік товарів
 10. 1. ОСНОВНІ МЕТОДИ ОПЕРАЦІЙ З ЕКСПОРТУ Й ІМПОРТУ ТОВАРІВ
 11. Способи зберігання та обліку товарів в оптовій торгівлі
 12. 14.2. Документ. госп.операцій, пов’язаних з рухом товарів
 13. 11.3 Цінові та валютні умови контракту
 14. 14.3 Аналіз динаміки експорту (імпорту) товарів і послуг
 15. 8. ОСОБЛИВІ УМОВИ
 16. 4. Реакція споживача на зміну його доходів і цін товарів.
 17. 12.1 Валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних контрактів. Валютні ризики
 18. 2. Умови та порядок укладення кредитної угоди
 19. 15.11. Оцінка ефективності імпорту товарів, що здійснюється для власних виробничих потреб підприємства
 20. 3. Аналіз ринків збуту товарів (послуг)
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -