<<
>>

Ю. М. Петрушенко. Місцевий розвиток за участі громади : Монографія у 2 т. Том 2. – Інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду / [за заг. ред. Ю. М. Петрушенка]. – Суми : Університетська книга,2014. – 368 с.. 2014

У монографії викладено інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду, приділено увагу економічним та фінансовим складовим соціально-економічного розвитку територіальних громад. Рекомендована для фахівців з управління соціально-економічним розвитком, державних службовців, представників органів місцевого самоврядування, громадських діячів, викладачів, аспірантів, студентів економічних, управлінських та соціально-гуманітарних спеціальностей.

<< | >>
І. ІНСТИТУЦІЙНЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДИ В МІСЦЕВОМУ РОЗВИТКУ
РОЗДІЛ 1. ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ УЧАСТІ ГРОМАДЯН У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ УКРАЇНИ
РОЗДІЛ 2. ФОРМИ ТА МЕХАНІЗМИ ЕФЕКТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДИ І ВЛАДИ
РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ: СУТНІСТЬ, МЕХАНІЗМ ТА ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ
РОЗДІЛ 4. СУСПІЛЬНИЙ ДІАЛОГ У ГРОМАДІ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
РОЗДІЛ 5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
РОЗДІЛ 6. ПРАКТИКА МІСЦЕВОГО ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ
IІ. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВИМ РОЗВИТКОМ, ОРІЄНТОВАНИМ НА УЧАСТЬ ГРОМАДИ
РОЗДІЛ 7. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДИ У МІСЦЕВОМУ РОЗВИТКУ
РОЗДІЛ 8. ЦЕНТР МІСЦЕВОЇ АКТИВНОСТІ ЯК СУСПІЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ
РОЗДІЛ 9. СТАН СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТЕРИТОРІЇ ЯК ФАКТОР МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
РОЗДІЛ 10. МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДИ ДО ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У МАЛИХ МІСТАХ
РОЗДІЛ 11. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ ЯК НАПРЯМ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПІЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ
Розділ 12. Земельні ресурси сільських територіальних громад: механізм формування та ефективність використання
РОЗДІЛ 13. Теоретичні і прикладні АСПЕКТИ державного управління збереженняМ біорізноманіття

Книги и учебники по дисциплине Муніципальне та державне управління в Україні:

  1. В.Б. Авер'янова.. Державне управління в Україні. (Навчальний посібник). - 2016 год
  2. Ю.М. Петрушенко. Місцевий розвиток за участі громади: Монографія у 2 т. Том 1. – Теоретичні основи сталого місцевого розвитку, орієнтованого на громаду / [за заг. ред. Ю. М. Петрушенка]. – Суми : Університетська книга,2013. – 354 с. - 2013 год
  3. Дзюндзюк В.Б. та ін.. ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ - 2011 год
  4. ОКІС Олександр Ярославович. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК ФАКТОР СТАБІЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. КИЇВ –2009 - 2009 год
  5. Висоцький О. Ю. , Висоцька О. Є. , Шаров Ю. П.. Основи державного управління: Конспект лекцій. У двох частинах. Частина І. – Дніпропетровськ: НМетАУ,2008. - 52 с. - 2008 год
  6. Висоцький О. Ю. , Висоцька О. Є. , Шаров Ю. П.. Основи державного управління: Конспект лекцій. У двох частинах. Частина ІІ. – Дніпропетровськ: НМетАУ,2008. - 52 с. - 2008 год
  7. В.Г.Бульбата ін.. Основні напрямки соціальної політики в умовах реформування українського суспільства: Навч. посіб.; Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”,2006. – 100 с. - 2006 год
  8. В.Г.Бульба, А.Є. Тамм.. Державна та регіональна політика підтримки молодих сімей в Україні: Навчально-методичні матеріали для слухачів денної та вечірньої форм навчання за спеціальністю “Державне управління”– Х.: ХарРІ НАДУ "Магістр",2005. – 56 с. - 2005 год
  9. Малиновський В. Я.. Державне управління: Навчальний посібник.- Вид. 2-ге, доп. та перероб.- К.: Атіка,2003.- 576 с. - 2003 год
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -