<<

Малиновський В. Я.. Державне управління: Навчальний посібник.- Вид. 2-ге, доп. та перероб.- К.: Атіка,2003.- 576 с.. 2003

<< |
Частина перша ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Розділ 1 ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
Глава 1.7. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ У ПЕРІОД ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 1917-1920 років
Глава 1.8. УКРАЇНА ПІД ВЛАДОЮ ТОТАЛІТАРНОЇ СИСТЕМИ (1920-1991)
Глава 1.9. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ
Розділ 2 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Глава 2.2. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ
Глава 2.3. ЕВОЛЮЦІЯ НАУКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ
Глава 2.5. ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Розділ 3 ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Глава 3.1. СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
3.3.2. Функція прийняття управлінських рішень
3.3.5. Контрольна функція управління
3.4.5. Зв'язки з громадськістю
Розділ 4 МЕТОДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Глава 4.1. СУТНІСТЬ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
Розділ 5 АКТИ ТА ПРОЦЕДУРИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Глава 5.2. ПРАВОВІ АКТИ УПРАВЛІННЯ
Глава 5.4. СПЕЦИФІКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ
Розділ 6 ВИКОНАВЧА ВЛАДА І ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Розділ 7 АПАРАТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Книги и учебники по дисциплине Муніципальне та державне управління в Україні:

  1. В.Б. Авер'янова.. Державне управління в Україні. (Навчальний посібник). - 2016 год
  2. Ю. М. Петрушенко. Місцевий розвиток за участі громади : Монографія у 2 т. Том 2. – Інституційні та прикладні аспекти управління місцевим розвитком, орієнтованим на громаду / [за заг. ред. Ю. М. Петрушенка]. – Суми : Університетська книга,2014. – 368 с. - 2014 год
  3. Ю.М. Петрушенко. Місцевий розвиток за участі громади: Монографія у 2 т. Том 1. – Теоретичні основи сталого місцевого розвитку, орієнтованого на громаду / [за заг. ред. Ю. М. Петрушенка]. – Суми : Університетська книга,2013. – 354 с. - 2013 год
  4. Дзюндзюк В.Б. та ін.. ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ - 2011 год
  5. ОКІС Олександр Ярославович. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК ФАКТОР СТАБІЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління. КИЇВ –2009 - 2009 год
  6. Висоцький О. Ю. , Висоцька О. Є. , Шаров Ю. П.. Основи державного управління: Конспект лекцій. У двох частинах. Частина І. – Дніпропетровськ: НМетАУ,2008. - 52 с. - 2008 год
  7. Висоцький О. Ю. , Висоцька О. Є. , Шаров Ю. П.. Основи державного управління: Конспект лекцій. У двох частинах. Частина ІІ. – Дніпропетровськ: НМетАУ,2008. - 52 с. - 2008 год
  8. В.Г.Бульбата ін.. Основні напрямки соціальної політики в умовах реформування українського суспільства: Навч. посіб.; Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”,2006. – 100 с. - 2006 год
  9. В.Г.Бульба, А.Є. Тамм.. Державна та регіональна політика підтримки молодих сімей в Україні: Навчально-методичні матеріали для слухачів денної та вечірньої форм навчання за спеціальністю “Державне управління”– Х.: ХарРІ НАДУ "Магістр",2005. – 56 с. - 2005 год
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -