>>

О.І. Дідченко. Зовнішньоекономічна діяльність. Навчальний посібник для студентів ЗДІА економічних спеціальностей / Укл.: О.І. Дідченко – Запоріжжя: Видавництво ЗДІА,2014. – 218 с.. 2014

Навчальний посібник призначений для вивчення дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність» студентами денної та заочної форми навчання економічних спеціальностей. «Зовнішньоекономічна діяльність» є вибірковою навчальною дисципліною. Навчальний посібник узагальнює в собі теоретичні основи та принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Розкриті в навчальному посібнику питання, дозволяють студентам: зрозуміти механізм функціонування зовнішньоекономічної діяльності в Україні та світі, специфіку різних форм виходу на зовнішні ринки; вивчити існуючі нормативні принципи щодо державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств; опанувати основні процедури укладання зовнішньоекономічних контрактів; навчитися аналізувати й оцінювати тенденції, суперечності, доцільність у визначенні головних напрямків зовнішньоекономічної діяльності для підприємств різних форм власності, ефективність окремих укладених угод та зовнішньоекономічної діяльності підприємства в цілому.

| >>
ТЕМА 1. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: СУТНІСТЬ, ФОРМИ, ВИДИ ТА СУБЭКТИ ЗЕД
Тема 3. Система регулювання ЗЕД в Україні.
Тема 4. Методи державного регулювання ЗЕД. Тарифне та нетарифне регулювання ЗЕД
ТЕМА 5. ФОРМИ ВИХОДУ СУБ'ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК
ТЕМА 6. Зустрічна торгівля, її види.
Тема 7. Посередницькі та орендні операції на зовнішніх ринках.
Тема 8. Організація та функціонування підприємств з іноземним капіталом.
Тема 9. Організація і техніка підготовки, укладання та виконання зовнішньоекономічних контрактів.
Тема10. Структура і зміст міжнародних контрактів купівлі продажу.
Тема 11. Ціна товару в міжнародних контрактах купівлі-продажу.
Тема 12. Валютні та фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів.
Тема 13. Умови платежу. Форми розрахунків.
Тема 14. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності.
Тема 15. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності.

Книги и учебники по дисциплине ЗЕД України:

  1. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства. ЗВІТ з переддипломної практики по курсу «Менеджмент ЗЕД» (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП «ПРОМЕН»). Київ 2008р. - 2008 год
  2. Пан М.П., Торкатюк В.І., Шутенко А.Л., Вороніна О.С.. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Конспект лекцій для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 - “Економіка і підприємництво”, спец. 6.050100 - «Економіка підприємства». - Харків: ХНАМГ,2008. - 158 с. - 2008 год
  3. ПАТОШИНА Г. Н.. Конспект лекций по курсу «Внешнеэкономическая деятельность предприятия» для студентов дневной и заочной формы обучения экономического факультета / Сост. Г. Н. Патошина. - Мариуполь, ПГТУ,2007. - 58 с. - 2007 год
  4. Захаров К.В., Бочарников В.П., Захаров А.К., Циганок А.В.. Логистика, эффективность и риски внешнеэкономических операций. - К, 2006 - 2006 год
  5. Кредісов А.І.. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. К.2002. - 552 с. - 2002 год
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -