<<
>>

Стрілець ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА. ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Полтава -2014 рік. 2014

Спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит

<< | >>
РОЗДІЛ 1 Теоретичні Основи формування бюджетного потенціалу регіону
Розділ 2 Науково−методичні підходи до оцінювання діючого механізму формування бюджетного потенціалу регіону (на прикладі Полтавської області)
Розділ 3 Удосконалення мехАНІзму формування бюджетного потенціалу регіону
Додатки

Книги и учебники по дисциплине Бюджетна система України:

  1. Бюджетная система Украины. Лекции - 2016 год
  2. Іващенко А.І.. БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Конспект лекцій. Маріуполь, 2012 - 2012 год
  3. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА. Навчальний посібник - 2009 год
  4. Морєєва І.А.. Аналіз бюджету району. Дипломна робота - 2008 год
  5. Вангельева Е.К.. Конспект лекций по курсу «Бюджетный менеджмент». Мариуполь 2007 - 2007 год
  6. Бабич Людмила Миколаївна. Бюджетна система. Навчально-методичний посібник Київ-2006 - 2006 год
  7. П.Г. Петрашко, О.О. Чечуліна, В.Т. Александров, С.О. Булгакова, К.М. Огданський, О.І. Назарчук, Н.І. Сушко. Казначейська справа. У 2-х т. – Т.1. – Київ,2004. – 288 с. - 2004 год
  8. Іванов В. М.. Бюджетна система: Конспект лекцій. Київ, 200080 с. - 2000 год
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -