<<

Іванов В. М.. Бюджетна система: Конспект лекцій. Київ, 200080 с.. 2000

<< |
Тема 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ
Тема 2 ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Тема З ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ
Тема 4 РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ
Тема 5 ВЗАЄМОВІДНОСИНИ БЮДЖЕТІВ З ЛАНКАМИ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
Тема 6 ОРГАНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ
Тема 7 ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ
Тема 8 ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ БЮДЖЕТНІ ТА ПОЗАБЮДЖЕТНІ ФОНДИ
Тема 9 КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ БЮДЖЕТІВ

Книги и учебники по дисциплине Бюджетна система України:

  1. Бюджетная система Украины. Лекции - 2016 год
  2. Стрілець ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА. ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Полтава -2014 рік - 2014 год
  3. Іващенко А.І.. БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ. Конспект лекцій. Маріуполь, 2012 - 2012 год
  4. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА. Навчальний посібник - 2009 год
  5. Морєєва І.А.. Аналіз бюджету району. Дипломна робота - 2008 год
  6. Вангельева Е.К.. Конспект лекций по курсу «Бюджетный менеджмент». Мариуполь 2007 - 2007 год
  7. Бабич Людмила Миколаївна. Бюджетна система. Навчально-методичний посібник Київ-2006 - 2006 год
  8. П.Г. Петрашко, О.О. Чечуліна, В.Т. Александров, С.О. Булгакова, К.М. Огданський, О.І. Назарчук, Н.І. Сушко. Казначейська справа. У 2-х т. – Т.1. – Київ,2004. – 288 с. - 2004 год
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -