>>

Сухарева Л.О., Глущенко Я.І.. ВНУТРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ. КУРС ЛЕКЦІЙ. Донецьк - 2008. 2008

для студентів спеціальності 8.050106, 7.050106 «Облік і аудит» денної і заочної форм навчання

| >>
Тема 1. Сутність і функції внутрішнього фінансового контролю
Тема 2. Бухгалтерський контроль в системі внутрішнього фінансового контролю
Тема 3. Внутрішній аудит в системі внутрішнього фінансового контролю
Тема 4. Організація і планування внутрішнього фінансового контролю
Тема 5. Узагальнення і реалізація результатів внутрішнього фінансового контролю
Тема 6. Внутрішній контроль формування власного капіталу
Тема 7. Внутрішній контроль ресурсів в необоротних активах
Тема 8. Внутрішній контроль ресурсів в запасах, грошових коштах і розрахунках
Тема 9. Внутрішній контроль процесу товароруху і схоронності товарів
Тема 10. Внутрішній контроль формування доходів, витрат і фінансових результатів

Книги и учебники по дисциплине Контроль і ревізія в Україні:

  1. Зорій Н.М., Мельник Н.Г.. Контроль в бюджетній сфері. – Тернопіль: Економічна думка,2007. –160 с. - 2007 год
  2. Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003 - 2003 год
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -