<<

Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003

Навчальний посібник складено у відповідності до вимог Міністерства освіти і науки України, котрі пред’являються до підготовки спеціалістів вищої школи з курсу “Контроль і ревізія”. Посібник передбачено для студентів і викладачів курсу “Контроль і ревізія” та інших споріднених курсів економічних факультетів вищих навчальних закладів. Він може бути корисним також фахівцям, які причетні до економічного контролю і ревізії, бухгалтерського обліку, управління підприємством.

<< |
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНТРОЛЮ ТА РЕВІЗІЇ
Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
Тема 2. РЕВІЗІЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
Тема 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ РЕВІЗІЇ
Розділ 2. РЕВІЗІЯ ОПЕРАЦІЙ З ГРОШОВИМИ ЗАСОБАМИ В КАСІ ПІДПРИЄМСТВА ТА НА РАХУНКАХ В БАНКУ
Тема 4. РЕВІЗІЯ РУХУ КАСОВОЇ НАЯВНОСТІ
Тема 5. КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦІЙ З КОШТАМИ НА РАХУНКАХ В БАНКАХ
Розділ 3. КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Тема 6. КОНТРОЛЬ ПОТОЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Тема 7. КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ
Тема 8. КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ З РІЗНИМИ ДЕБІТОРАМИ
Тема 9. КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ 3 ОПЛАТИ ПРАЩ
Розділ 4. КОНТРОЛЬ НАЯВНОСТІ ТА РУХУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Тема 10. КОНТРОЛЬ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ
Тема 11. КОНТРОЛЬ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Розділ 5. РЕВІЗІЯ ЗАПАСІВ
Тема 12. КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Тема 13. КОНТРОЛЬ МАЛОЦІННИХ 1 ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ
Розділ 6. РЕВІЗІЯ ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Тема 14. КОНТРОЛЬ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА
Тема 15. КОНТРОЛЬ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
Тема 16. КОНТРОЛЬ ФОРМУВАННЯ ДОХОДОВ
Тема 17. КОНТРОЛЬ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Розділ 7. КОНТРОЛЬ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
Тема 18. РЕВІЗІЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ І РОЗРАХУНКІВ З УЧАСНИКАМИ
Розділ 8. ОЦІНКА СТАНУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
Тема 19. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО- ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Книги и учебники по дисциплине Контроль і ревізія в Україні:

  1. Сухарева Л.О., Глущенко Я.І.. ВНУТРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ. КУРС ЛЕКЦІЙ. Донецьк - 2008 - 2008 год
  2. Зорій Н.М., Мельник Н.Г.. Контроль в бюджетній сфері. – Тернопіль: Економічна думка,2007. –160 с. - 2007 год
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -