<<
>>

Зорій Н.М., Мельник Н.Г.. Контроль в бюджетній сфері. – Тернопіль: Економічна думка,2007. –160 с.. 2007

У навчальному посібнику висвітлені принципові організаційно-правові та методичні питання щодо практичного здійснення контролю органами Контрольно-ревізійної служби України в бюджетних установах та організаціях. Навчальний посібник написаний за послідовною методологічною схемою, яка охоплює всі сфери контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ і організацій, у т.ч. контролю окремих складових майна та джерел фінансування бюджетних установ. Навчальний посібник може бути використаний викладачами та студентами економічних вузів, працівниками контрольно-ревізійних служб, а також усіма, хто цікавиться питаннями контролю фінансово-господарської діяльності бюджетних установ та має бажання досконало опанувати тонкощі та методологію його проведення.

<< | >>
Розділ І. Теоретичні основи організації контролю в бюджетній сфері
Розділ 2. контроль фінансування та виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ
Розділ 3. контроль грошових коштів
Розділ 4. контроль розрахункових операцій
4.1. Контроль і ревізія розрахунків з оплати праці
Розділ 5. Ревізія необоротних активів і матеріальних запасів
Розділ 7. Ревізія стану бухгалтерського обліку і достовірності звітності
РОЗДІЛ 8. АУДИТ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розділ 9. Облік і звітність результатів діяльності органів ДКРС

Книги и учебники по дисциплине Контроль і ревізія в Україні:

  1. Сухарева Л.О., Глущенко Я.І.. ВНУТРІШНІЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ. КУРС ЛЕКЦІЙ. Донецьк - 2008 - 2008 год
  2. Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003 - 2003 год
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -