<<
>>

Завдання для самостійної роботи студентів (тематика рефератів та курсових робіт)

1. Науково-правові засади сутності бюджету.

2. Сучасна бюджетна система України в контексті основних положень Бюджетного кодексу.

3. Бюджетна політика України в умовах перехідного періоду.

4. Бюджетна класифікація: особливості становлення та напрямки розвитку.

5. Основні етапи та особливості бюджетного процесу в Україні.

6. Організація касового виконання Державного бюджету України.

7. Державне казначейство України як повноважний учасник бюджетного процесу

8. Формування доходів Державного бюджету України.

9. Доходи бюджету: структура та фактори, що впливають на їх формування.

10. Місцеві бюджети: склад та особливості формування.

11. Особливості реформування міжбюджетних відносин в Україні.

12. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини в контексті Бюджетного кодексу України.

13. Науково-правові засади формування кошика доходів місцевого бюджету.

14. Міжбюджетні відносини в системі міжбюджетного регулювання.

15. Міжбюджетні трансферти та їх роль у формуванні доходів місцевих бюджетів.

16. Бюджетне регулювання економіки регіонів.

17. Управління державним боргом України в сучасних економічних умовах.

18. Особливості державного соціального страхування та напрями його удосконалення.

19. Управління бюджетним дефіцитом в сучасних економічних умовах.

20. Удосконалення оподаткування малого та середнього бізнесу.

21. Фінансовий аспект розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.

22. Проблеми збалансованості зведеного бюджету України.

23. Державні фінанси як суб'єкт управління в умовах переходу до ринкових відносин.

24. Соціальні видатки бюджету та напрями їх оптимізації.

25. Моделювання доходів і видатків зведеного бюджету України.

26. Неподаткові надходження в системі доходів бюджету: склад на напрями розвитку.

27. Сучасна соціальна політика та напрямки її розвитку в контексті державних соціальних стандартів.

28. Нормативно-правові засади складання проекту Державного бюджету України.

29. Програмно-цільовий метод в системі планування видатків бюджету.

30. Бюджетне планування як основа бюджетного процесу.

31. Науково-методичні засади бюджетного планування в Україні.

32. Формування податкових надходжень в системі доходів бюджету.

33. Програмно-цільове планування бюджетних видатків на соціальну сферу.

34. Особливості формування державного боргу України.

35. Фінансові аспекти реалізації державної інноваційної політики в Україні.

36. Іноземне інвестування в умовах інтеграції України в світову економіку.

37. Фінансово-бюджетний механізм інноваційної моделі розвитку економіки.

38. Еволюція фінансового забезпечення охорони здоров'я в Україні.

39. Сучасний механізм фінансування охорони здоров'я та напрямки його удосконалення.

40. Механізм бюджетного фінансування науки: проблеми та напрями їх вирішення.

41. Механізм фінансування закладів освіти та напрями його удосконалення

42. Видатки бюджету на управління: стан та перспективи розвитку.

43. Видатки бюджету на судову владу в умовах судової реформи.

44. Основні напрями реформування видатків бюджету.

45. Бюджетний механізм та проблеми збалансованості бюджетів.

46. Науково-правові основи формування видатків на національну оборону.

47. Проблеми та перспективи формування державного боргу в Україні.

48. Форми та методи управління бюджетною системою.

49. Науково-правові засади казначейського обслуговування бюджетів.

50. Система пенсійного забезпечення та напрямки її реформування.

<< | >>
Источник: Бабич Людмила Миколаївна. Бюджетна система. Навчально-методичний посібник Київ-2006. 2006

Еще по теме Завдання для самостійної роботи студентів (тематика рефератів та курсових робіт):

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -