<<
>>

Рекомендована література

Законодавчі і нормативно-правові акти

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. - К.: Преса України, 1997. – 80 с., остання редакція від 01.01.2006р.

2. Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії", № 2017-III від 5 жовтня 2000р. // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 48, ст.409 із змінами та доповненнями від 24.12.2002р.

3. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" N334/94-ВР від 28.12.1994p., // Відомості Верховної Ради, 1995, №4,ст.28

4. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" №2181-ІІІ від 21 грудня 2000р.

5. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування", №2213-ІІІ від 11 січня 2001р.

6. Закон України "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", № 2272-ІІІ від 22.02.2001р. //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, N 17, ст.80 )

7. Закон України “Бюджетний кодекс України”, № 2542-ІІІ від 21 червня 2001 р.

8. Закон України “Про бюджетну систему України” // Відомості Верховної ради України. – 1995. - №26. – ст.195.

9. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств" N283/97-ВР від 22.05.1997p.// Відомості Верховної Ради,1997,№27,ст.181//

10. Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №25. – ст.195.

11. Закон України “Про Державний бюджет України на 1998 рік” // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №21. – ст.109.

12. Закон України "Про Державний бюджет на 1999 рік"// Урядовий кур'єр, N 16 – 17.

від 28.01.99р

13. Закон України "Про Державний бюджет на 2000 рік" від 17.02.2000р., N 1458-ІІІ, Відомості ВР України №14-15-16 від 21.04.2000р.

14. Закон України “Про Державний бюджет України на 2001 рік”, N 2120-III, від 7 грудня 2000 року // Відомості Верховної Ради України 2001, N2-3 від 19.01.2001

15. Закон України “Про Державний бюджет України на 2003 рік” № 380-IVвiд 26.12.2002

16. Закон України “Про Державний бюджет України на 2004 рік”, № 1344-IV вiд 27.11.2003

17. Закон України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" № 2285-IV від 23 грудня 2004 року

18. Закон України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" № 3235-ІV від 20 грудня 2005 року

19. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” // Урядовий кур’єр. – 1997. – 14 червня. - № 107-108. – с.11-20., остання редакція від 13.01.2006р.

20. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - №20-21. - ст.190

21. Закон України “Про інноваційну діяльність” №40-IV від 4 липня 2002р.

22. Закон України “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” № 433- IV 2003р.

23. Наказ Міністерства фінансів України “Про запровадження нової бюджетної класифікації України” № 265 від 03.12.1997 р. із змінами та доповненнями

24. Наказ Міністерства фінансів України “Про класифікацію доходів і видатків Державного та місцевих бюджетів України”, № 35 від 16.07.1992 р. із змінами та доповненнями

25. Наказ Міністерства фінансів України “Про бюджетну класифікацію та її запровадження” №604 від 27.12.2001р.

26. Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету”, №57 від 28.01.2002р. // Офіційний вісник України. – 2002. - №6 – С.203-228

27. Наказ Міністерства фінансів України “ Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету” N 57 від 28.01.2002

28. Порядок розрахунку обсягу міжбюджетних трансфертів та нормативів відрахувань від загальнодержавних податків та зборів на 2001 рік.

Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2000 р. № 1932 // Бюджет-2001 та розвиток міжбюджетних відносин. - К.: Парламентське видавництво, 2001. – с. 105-157.

29. Постанова КМ України “Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”, №228 від 28.02.2002р.// Збірник урядових нормативних актів України, 2002. - №18 - С.4-15

30. Постанова Верховної Ради України “Про Основні напрями бюджетної політики на 2000 рік (бюджетна резолюція)”// Вісник Верховної Ради України. – 1999. – №35. – ст.304.

31. Постанова Верховної Ради України “Про Основні напрями бюджетної політики на 2001 рік (бюджетна резолюція)”, №1827-ІІІ від 22 червня 2000р.// Вісник Верховної Ради України. – 2000. – №38. – ст.326.

32. Постанова Верховної Ради України “Про Основні напрями бюджетної політики на 2002 рік (бюджетна резолюція)” N 2543-III від 21 червня 2001 року

33. Постанова Верховної Ради України “Про Основні напрями бюджетної політики на 2003 рік” N32-IV від 4 липня 2002 року

34. Постанова Верховної Ради України “Про Основні напрями бюджетної політики на 2004 рік” N987-IV від 19 червня 2003 року

35. Постанова Верховної Ради України “Про Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік” N1854-IV від 24 червня 2004 року

36. Постанова Верховної Ради України “Про Основні напрями бюджетної політики на 2006 рік” N2678-IV від 21 червня 2005 року

37. Постанова Кабінету Міністрів України "Про бюджет Пенсійного фонду на 2000 рік” N 1154 від 21 липня 2000 р. // Урядовий кур'єр №148 від 15.08.2000р.

38. Постанова Кабінету Міністрів України "Про бюджет Пенсійного фонду на 2001 рік” N 1570 від 20 жовтня 2000р. // Офіційний Вісник України, №43 від 10.11.2000р.

39. Постанова Кабінету Міністрів України "Про бюджет Пенсійного фонду на 1999 рік” N 1699 від 28 жовтня 1998р. // Урядовий кур'єр, N213-214 від 05.11.98р.

40. Постанова КМ України “Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами”, №1195 від 5 вересня 2001р.

// Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики, № 39 (325), вересень 2001р.

41. Про основні напрями бюджетної політики на 2002 рік Послання Президента, Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики, №25(311) червень 2001р., с.15-19

42. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” № 228 від 28 лютого 2002р.

43. Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами” від 09.09.2003 року № 1426

44. Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами” від 12.11.2003 року № 1761

45. Указ Президента “Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні”, №512 від 12 липня 2001 р. //

46. Указ Президента “Про Концепцію дальшого реформування оплати праці в Україні”, №1375/2000 від 25 грудня 2000р. //

47. Указ Президента “Про Положення про Пенсійний фонд України”, № 121/2001 від 1.03.2001р. // Офіційний Вісник України 2001,9 від 16.03.2001

48. Указ Президента “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 3 липня 2001 року “Про невідкладні заходи щодо виводу з кризового стану науково-технологічної сфери України і створення реальних умов для переходу економіки на інноваційну модель розвитку””, №640/2001 від 20 серпня 2001 р.

49. Указ Президента України “Про стратегію подолання бідності”, № 637/2001 від 15 серпня 2001 р. // Урядовий кур’єр, № 149 (2076) від 18 серпня 2001 р. – С.10-11

50. Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 рр. Послання Президента України до Верховної Ради України 2000 року, / Урядовий кур’єр №16 від 28.01.2000р.

51. Послання Президента України до ВР України “Європейський вибір” Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки.

52. Послання Президента України до ВР України у 2005р. – www.niss.gov.ua

Навчальна література

1. Бабич Л.М., Р.П.Барсук, В.О.Білостоцька, С.В.Давиденко, Л.В.Остапенко Формування доходної частини бюджету: методи та моделі. – К.: Нора-прінт, 1998. – 88с.

2. Бабич Л.М. Реформування міжбюджетних відносин в контексті положень Бюджетного кодексу України //Реформування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць.Вип.15.–К.,2001.–С.128-134

3. Бабич Л.М. Економічний зміст та роль показників обґрунтувань при формуванні проекту державного бюджету // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 16. – К.,2002. – С.1-9

4. Бабич Л.М. Бюджетне планування: економічний зміст, основні етапи та напрямки щодо удосконалення // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 18. – К.,2002.–С.12-18

5. Бабич Л.М. Комплексна оцінка фінансового стану як передумова фінансового планування та запобігання кризи в діяльності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Спеціальний випуск №17,частина 1 – К.,2002. – С.172-178

6. Бабич Л.М. Науково-правові основи формування малого бізнесу в Україні// Актуальні проблеми економіки, 2002 - №8. – С.10-17

7. Бабич Л.М. Особливості бюджетного забезпечення функцій держави у контексті положень чиннолго законодавства// Актуальні проблеми економіки, 2003 - №5 (23). – С.17-23

8. Бабич Л.М. Особливості формування пріоритетів сучасної бюджетної політики// Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 4. – К.,2003.–С.27-32

9. Бабич Л.М. Фінансові інструменти сучасної бюджетної політики / Наукові праці МАУП, Вип. 9, Київ, 2003 – С.26-29

10. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы : Учеб. для студ. вузов. — М. : Издательское объединение "ЮНИТИ", 2000. — ISBN 5-238-00081-2.

11. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси. Навчальний посібник / За заг.ред. Базидевича В.Д. – К.:Атіка, 2002. – 368 с.

12. Бланкарт Шарль Державні фінанси в умовах демократії. Вступ до фінансової науки

13. Бобро А.Ю., Жовтяк Є.Д. Бюджетний процес в Україні в 1998-2000 роках: спроба реформ. – К.: Просвіта, 2001. – 319 с.

14. Булгакова С.О. “Казначейська система виконання бюджету: Підручник. – К.КНЕУ. – 2000р. – 250 с.

15. Булгакова С.О., Колодій О.Т. Формування і функціонування бюджетної системи України, Монографія, за загальною редакцією Мозаракі А.А. -К.: Книга, 2003.-344с.

16. Бюджет–2001 та розвиток міжбюджетних відносин. Серія "Закон.Практика.Проблеми".–К.:Парламентське видавництво,2001.–160с.

17. Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар / За редакцією О.В.Турчинові і Ц.Г.Огня. – К.: Парламентська вид-во, 2002. – 320 с.

18. Бюджетне законодавство України: Зб. нормат. Актів. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.

19. Бюджетна система України . Навчальний посібник за ред. С.І.Юрій, Й.М.Бескид. – К.:НІОС, 2000 – 396с.

20. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.:НІОС. - 2002. – 608 с.

21. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. – К.:НІОС. - 2004. – 544 с.

22. Вахненко Т. П. Державний борг України та його економічні наслідки / НАН України; Інститут економічного прогнозування. — К. : Альтерпрес, 2000. — 152с. — с. 149-151.

23. Вахненко Т.П., Кваснюк Б.Є., Луніна І.О., Барановський О. І., Дем'яненко В. В. Формування бюджету України та бюджетно- податкова політика у 1999- 2001 рр. : Наук. доп. / НАН України; Інститут економічного прогнозування. — К., 2000. — 102с.

24. Державні фінанси: Теорія і практика перехідного періоду в Центральній Європі./ Переклад з англ. – К.:Основи, 1998. – 542с

25. Деркач Н.И., Гордеева Л.П. Бюджет и бюджетный процесс на Украине. - Днепропетровск: Пороги, 1995. – 256 с.

26. Єпіфанов А.О, І.В.Сало, І.І, Д’яконова "Бюджет і фінансова політики України". – К.:Наукова думка, 1997 – 301с.

27. Єрмошенко М.М., Єрохін С.А., Плужников І.О. Засади формування бюджетної політики держави - К.: НАУ 2003.- 284 с.

28. Коефіцієнт відносної податкоспроможності: десять запитань та відповідей // Бюджетний і Податковий Огляд. – 1999 р. - 14 грудня. – с.47-56.

29. Кравченко В. Місцеві фінанси України. - К.: НДФІ, 2000. – 488с.

30. Кравченко В. Фінанси місцевого самоврядування. - К.: НДФІ, 2001. – с.

31. Криниця С. Напрями реформування бюджетної системи як інструмент реалізації регіональної політики // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. – 2000. – вип.2. – част.4. – С.106-109.

32. Крючкова І.В., Богдан І.В., Бурлай Т.В., Гончар. Н. Ю., Зінкевич Л.М. Макроекономічне моделювання та короткострокове прогнозування / НАН України; Інститут економічного прогнозування / Ірина Володимирівна Крючкова (ред.). — К., 2000. — 336с.

33. Луніна І.О. Державні фінанси України в перехідний період / НАН України; Інститут економічного прогнозування / Б.Є. Кваснюк (відп.ред.). — К., 2000. — 296с. — с. 284-289.

34. Луніна І.О., Короткевич О.В., Вахненко Т.П. Державні фінанси України та їх вплив на економічний розвиток : Наук. доп. / НАН України; Інститут економічного прогнозування. — К., 2000. — 96с.

35. Лысюк В.М., Исаченко Д.А., Захарченко В.И. Регулирование экономики переходного периода / НАН Украины; Институт проблем рынка и экономико- экологических исследований. — Одесса, 2000. — 263с. — с. 262-263.

36. Міжбюджетна реформа в Україні 2001 року. Серія "Закон.Практика.Проблеми".–К.:Парламентське видавництво,2001.–232с.

37. Опарін В.М. "Фінанси" (загальна теорія).– К.КНЕУ, 1999. – 164с.

38. Осипчук Л.Л. Организация исполнения государственного бюджета(экономико-правовой аспект): Курс лекций. – К.:МАУП, 1999. – 160с.:ил. – Библиограф.:с.155

39. Павлюк К. Фінансові ресурси держави. - К.: НІОС, 1998. – 175 с

40. Панасюк Б. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. - К.: Поліграф книга, 1998. – 304 с.

41. Пасічник Ю. Бюджетна система.-Черкаси: Відлуння,1999.–196с.

42. Пасічник Ю. Бюджетна система України та зарубіжних країн 2002р.

43. Пашута М.Т., Калина А.В. Прогнозування та макроекономічне планування. - К.: МАУП, 1998. - 185 с.

44. Перун З.В., Романюк О.І. та ін. Програмно-цільовий метод формування бюджету УНІСЕРВ, - Київ, 2002 – 131 с.

45. Поляк Г.Б. Бюджетная система России.-М.:Юнити,1999–286с.

46. Проблеми і перспективи розвитку фінансової системи України. - К.: НДФІ, 1998. – 230 с.

47. Прогнозування і розробка програм: Метод посіб./В.Ф.Бесєдін та інші; За ред. В.Ф,Бесєдіна.–К.:Науковий світ,2000.–468с.

48. Розпутенко І.В. Державні видатки в перехідних економіках. - К.: УАДУ, 1998. – 242 с.

49. Розпутенко І.В. Податкова політика і економічні реформи. - К., 1996. – 119 с.

50. Розпутенко І.В., Федів І.О. Державні фінанси: формування і використання на місцевому рівні.- К.: УАДУ, 1997. – 104 с.

51. Соколовська А.М. Податкова система України: теорія і практика становлення. – К.:НДФІ, 2001. – 372 с.

52. Управление финансовой деятельностью органов местного самоуправления во Франции, Швейцарии и Великобритании. Concil of Europe. Russian version. – 308 с.

53. Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки / НАН України; Інститут економіки. — К., 2000. — 218с.

54. Юрій С.І., Демянишин В.Г., Буздуган Я.М. Антологія бюджетного механізму / Тернопільська академія народного господарства /Сергій Ілліч Юрій (ред.). — Тернопіль: Економічна думка, 2001. — 250с.

Періодичні видання

1. Економіка України - політико-економічний журнал Мінекономіки, Мінфіну та Національної академії наук України. - щомісячне видання

2. Економіст - економіко-аналітичний журнал – щомісячне видання

3. Фінанси України - науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - щомісячне видання.

4. Актуальні проблеми економіки – науково-економічний журнал НАУ – щомісячне видання

5. Формування ринкових відносин в Україні – збірник наукових праць НДЕІ Мінекономіки та з питань європейської інтеграції України

6. Бізнес, Галицькі контракти, Урядовий кур’єр, Голос України

<< | >>
Источник: Бабич Людмила Миколаївна. Бюджетна система. Навчально-методичний посібник Київ-2006. 2006

Еще по теме Рекомендована література:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -