Задать вопрос юристу

2.3. Призначення і роль Державного бюджету України

Державний бюджет є найдійовішим механізмом здійснення фінан­сової політики держави. У доходах бюджету відображається податко­ва політика держави, а у видатках — пріоритетні напрями вкладень коштів.

Держава використовує бюджет для здійснення територіального, внутрішнього і міжгалузевого розподілу та перерозподілу ВВП з ме­тою вдосконалення структури суспільного виробництва і забезпечення

18

соціальних гарантій населенню.

В умовах формування ринкових від­носин бюджетна система має надавати фінансову підтримку в роздер­жавленні й демонополізації галузей господарства, забезпеченні со­ціального захисту населення.

Основні напрями бюджетної політики визначаються Верховною Радою України у спеціальній постанові — бюджетній резолюції.

З Державного бюджету України до бюджету Автономної Респуб­ліки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя може пере­даватись частина доходів у вигляді відсоткових відрахувань від за­гальнодержавних податків, зборів і обов'язкових платежів, які здійснюються на цій території, або дотацій і субвенцій. Розмір цих відрахувань затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік за поданням Прези­дента України з урахуванням економічного, соціального, природно­го та екологічного стану відповідних територій.

До проекту закону про Державний бюджет України Кабінет Мі­ністрів України додає техніко-економічне обгрунтування відрахувань, дотацій і субвенцій бюджетам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Кошти Державного бюджету України витрачаються лише на цілі та в межах, затверджених законом про Державний бюджет України.

<< | >>
Источник: Іванов В. М.. Бюджетна система: Конспект лекцій. Київ, 200080 с.. 2000

Еще по теме 2.3. Призначення і роль Державного бюджету України:

 1. Прибутки і витрати Державного бюджету України
 2. Тема 10. Державний бюджет України
 3. Тема 11. Доходи Державного бюджету України
 4. 2. Склад доходів Державного бюджету України
 5. Тема 12. Видатки Державного бюджету України
 6. 3. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України
 7. РОЗДІЛ 8. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
 8. 69. Державний бюджет України на поточний рік.
 9. Інструкція про складання і виконання розпису Державного бюджету України
 10. Тема 2 ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
 11. 2.3. Призначення і роль Державного бюджету України
 12. 2.4. Доходи і видатки Державного бюджету України
 13. 7.2. Касове виконання Державного бюджету України
 14. Тема 10 ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ ТА ЇЇ БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА У 1999 р.
 15. ТЕМА 1. Сутність, призначення, роль і розвиток бюджету держави.
 16. 5.3 Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами й субвенції з Державного бюджету України на виконання інвестиційних проектів.
 17. 1.2. ПРИЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
 18. Розділ З ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
 19. 3.1. ПРИЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -