<<
>>

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік

За результатами парламентських слухань щодо проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2005 рік, поданого Кабінетом Міністрів України, а також враховуючи звернення Пре5зидента України до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України з власним баченням деяких найактуальніших проблем державних фінансів в Україні, відповідно до статті 33 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1.

Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік, подані Кабінетом Міністрів України, взяти до відома.

2. Схвалити Пропозиції Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2005 рік згідно з додатком 1 та Доручення Верховної Ради України Кабінету Міністрів України до Основних напрямів бюджетної політики на 2005 рік згідно з додатком 2 до цієї Постанови.

3. Національному банку України до 15 липня 2004 року подати Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України проект основних засад грошово-кредитної політики на 2005 рік.

4. Кабінету Міністрів України підготувати та подати до Верховної Ради України проект Закону України про Державний бюджет України на 2005 рік з урахуванням Основних напрямів бюджетної політики на 2005 рік, схвалених Пропозицій Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2005 рік та Доручень Верховної Ради України Кабінету Міністрів України до Основних напрямів бюджетної політики на 2005 рік.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН

м. Київ, 24 червня 2004 року N 1854-IV

<< | >>
Источник: Бабич Людмила Миколаївна. Бюджетна система. Навчально-методичний посібник Київ-2006. 2006

Еще по теме ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Про Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -