<<
>>

Плани семінарських та практичних занять

Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави

1. Зведений бюджет, як ланка державних фінансів.

2. Роль бюджету в макроекономічних процесах держави.

3. Розвиток бюджетного законодавства в Україні.

4. Бюджетний кодекс України – законодавча база щодо складання бюджетів.

5. Бюджетні методи впливу в системі фінансового механізму: суть та особливості формування в умовах ринкової економіки.

Тема 2.Бюджет як основний фінансовий план держави

1. Бюджетне планування в Україні: економічний зміст та основні етапи.

2. Бюджет – основний фінансовий план держави: суть та основні складові

3. Бюджетна політика: суть, основні методи та принципи побудови.

4. Технологія розробки бюджетної політики.

5. Визначення основних напрямків бюджетної політики на наступний період.

6. Організаційні засади складання проекту Державного бюджету України.

7. Розгляд та прийняття Державного бюджету України.

8. Складання, розгляд та затвердження місцевих бюджетів.

9. Методи бюджетного планування.

Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела Його фінансування.

1. Бюджетний дефіцит та профіцит - показники, що визначають збалансованість бюджету.

2. Дефіцит Державного бюджету, Автономної Республіки Крим та міських бюджетів та джерела їх покриття.

3. Здійснення запозичень до Державного бюджету, бюджету АР Крим та міських бюджетів.

4. Формування показника дефіциту бюджету в системі бюджетного планування.

Тема 4. Бюджетний устрій і побудова бюджетної системи України

1. Поняття та структура бюджетної системи України.

2. Основні принципи побудови бюджетної системи, їх суть і призначення.

3. Бюджетна класифікація: поняття та структурна характеристика.

4. Бюджетний процес та його учасники.

5. Розпорядники бюджетних коштів, їх функції.

6. Казначейська система виконання бюджету.

Тема 5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання

1.

Міжбюджетні відносини – сутність та мета регулювання.

2. Критерії розмежуванні видатків між місцевими бюджетами.

3. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості як базовий показник щодо визначення розподілу міжбюджетних трансфертів.

4. Види міжбюджетних трансфертів. Міжбюджетні трансферти, що надаються з Державного бюджету місцевим бюджетам.

5. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами.

Тема 6.Система доходів бюджету

1. Зміст та характеристика доходів бюджету. Структура доходів Державного бюджету України

2. Методи та джерела формування доходів бюджету.

3. Фактори, що впливають на формування доходів бюджету в сучасних умовах.

4. Формування кошика доходів місцевих бюджетів відповідно до бюджетного законодавства.

5. Цільові фонди в системі доходів бюджету.

6. Виконання зведеного бюджету України за доходами.

Тема 7. Система видатків бюджету

1. Видатки бюджету: економічна суть, склад та структура.

2. Захищені статті в системі видатків бюджету: склад та практика застосування.

3. Видатки Державного бюджету.

4. Видатки місцевих бюджетів: суспільне призначення та особливості формульних розрахунків.

5. Бюджетне фінансування: форми і принципи.

6. Кошторис доходів і видатків бюджетної установи: склад статей та особливості формування.

7. Виконання зведеного бюджету України за видатками.

Тема 8. Видатки бюджету на економіну діяльність держави та науку

1. Бюджетні інвестиції: суть, економічна характеристики та роль в реалізації завдань інвестиційної політики держави.

2. Склад видатків на розвиток економіки та форми їх фінансування.

3. Склад видатків на науку та джерела і особливості їх фінансування в сучасних економічних умовах.

4. Видатки на розвиток комунальної власності та місцевої інфраструктури.

5. Державна фінансова підтримка малого бізнесу в сучасних економічних умовах..

Тема 9. Видатки бюджету на соціальний захист населення і соціальну сферу

1. Соціальна політика України, суть та основні напрямки.

2. Система соціальних гарантій України згідно з чинним законодавством України. Необхідність, суть і види соціального захисту населення.

3. Система пенсійного забезпечення та основні напрямки пенсійної реформи в Україні.

4. Система соціального страхування в Україні: види страхових фондів, особливості їх формування та напрямки використання.

5. Форми і методи фінансування соціальної сфери.

6.Видатки бюджетів на освіту та підготовку кадрів.

7. Видатки бюджетів на охорону здоров’я.

8. Видатки бюджетів на культуру та мистецтво, а також на фізичну культуру і спорт.

Тема 10. Видатки бюджету на оборону та управління.

1. Видатки бюджету на управління: структура та динаміка.

2. Видатки бюджету на судову владу в умовах реформування судової системи.

3. Видатки на національну оборону та правоохоронну діяльність.

Тема 11. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу

1. Державний кредит: економічний зміст та місце в системі державних фінансів.

2. Державний борг: суть та особливості формування.

3. Показники, що характеризують стан та сплату державного боргу.

4. Особливості формування внутрішнього та зовнішнього державного боргу в Україні.

<< | >>
Источник: Бабич Людмила Миколаївна. Бюджетна система. Навчально-методичний посібник Київ-2006. 2006

Еще по теме Плани семінарських та практичних занять:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -