<<
>>

Додаток 1 до Постанови Верховної Ради України від 21.06.2005 року N 2678-IV Пропозиції Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2006 рік

З метою забезпечення виконання діючого законодавства і послідовності бюджетного процесу при підготовці проекту Закону України про Державний бюджет України на 2006 рік Кабінету Міністрів України врахувати такі пропозиції Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2006 рік:

1.

Проект Закону України про Державний бюджет України на 2006 рік повинен узгоджуватися з Основними засадами грошово-кредитної політики на 2006 рік та проектом Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2006 рік, який має бути розроблений відповідно до Закону України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України", схвалений Кабінетом Міністрів України та поданий на розгляд Верховної Ради України одночасно з цим законопроектом.

2. Досягти макроекономічної стабільності, зокрема за рахунок зниження рівня інфляції порівняно з прогнозним її рівнем на 2005 рік та стабілізації валютного курсу.

Забезпечити зростання рівня доходів громадян випереджуючими темпами порівняно з інфляцією, яке б дало можливість підвищити платоспроможний попит населення.

3. Забезпечити прогнозування доходів бюджету на основі реальних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, досягти їх відповідність та узгодженість на усіх стадіях бюджетного процесу.

4. Забезпечити чітке дотримання частини другої статті 7 Закону України "Про систему оподаткування" щодо неможливості встановлювати нові, змінювати чи скасовувати існуючі податки і збори (обов'язкові платежі) законом про Державний бюджет України.

5. Створити сприятливі умови для розвитку вітчизняного виробника, підприємницької діяльності та інвестиційного клімату, в тому числі шляхом удосконалення спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого підприємництва, зменшення податкового навантаження, упорядкування регуляторних та контролюючих функцій державних органів, у тому числі регулювання цін на енергоносії та товари першої необхідності, а також забезпечення стабільності нормативно-правових засад у процесі діяльності суб'єктів господарювання.

6. Передбачити у проекті Закону України про Державний бюджет України на 2006 рік норму щодо розробки та затвердження всіх нормативно-правових актів на його виконання у термін до 30 календарних днів з дати набрання чинності таким Законом.

7. Продовжити практику заборони будь-яких форм взаємозаліків та розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, реструктуризації та списання податкової заборгованості суб'єктів господарювання по платежах до бюджету.

8. Розробити програму погашення податкової заборгованості та подати її разом з проектом державного бюджету на 2006 рік, врахувавши суму погашення недоїмки в розрахунках прогнозних показників доходів бюджету. Запровадити реальні економічні важелі впливу на упередження виникнення (зростання) простроченої податкової заборгованості та вжити заходів щодо посилення відповідальності органів стягнення за справляння платежів та виконання доходів бюджету.

9. Впорядкувати надходження та витрачання коштів спеціального фонду бюджету. Забезпечити дотримання вимог Бюджетного кодексу України щодо недопущення проведення операцій з коштами спеціального фонду бюджету поза обліком Державного казначейства України.

10. У проекті закону про Державний бюджет України визначити граничний обсяг надання державних гарантій та їх напрями на 2006 рік відповідно до пункту 2 частини другої статті 38 Бюджетного кодексу України, обмежившись наданням державних гарантій за кредитами, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями.

11. Визначити, що інвестиційна складова бюджету спрямовується на виконання зобов'язань держави в сфері освіти, культури, науки, екології, медицини, спорту, збереження архітектурної та культурної спадщини,житловоготадорожньогобудівництва, житлово-комунального господарства, соціального захисту, аграрного сектору, а бюджетна політика в 2006 році повинна забезпечити сприяння створенню європейських умов кредитування відповідних секторів економіки.

12. Встановити, що у 2006 році мінімальна заробітна плата має становити 400 гривень на місяць. Забезпечити міжпосадові співвідношення в оплаті праці в бюджетній сфері на основі Єдиної тарифної сітки.

13. Передбачити на 2006 рік зростання рівня забезпеченості прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) порівняно із затвердженим на 2005 рік з урахуванням індексу споживчих цін та встановити диференційовані його розміри залежно від соціальних груп населення.

14. Передбачати на 2006 рік бюджетні програми, повноваження для проведення яких з державного бюджету визначені нормативно-правовими актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

15. Запропонувати комплекс заходів щодо врегулювання погашенняпростроченоїдебіторської та кредиторської заборгованості бюджетних установ, у тому числі шляхом врахування погашення бюджетної заборгованості у планових показниках проекту державного бюджету на 2006 рік.

16. У переліку головних розпорядників коштів державного бюджету Державний комітет України з будівництва та архітектури та Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства замінити Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України.

З метою конкретизації відповідальності за виконання загальнодержавних видатків та упорядкування переліку головних розпорядників коштів державного бюджету закріпити бюджетні програми, віднесені до загальнодержавних видатків, за конкретними головними розпорядниками коштів державного бюджету без визначення для них окремих кодів відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету.

17. Передбачити на 2006 рік такий перелік захищених статей видатків загального фонду державного бюджету: оплата праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; обслуговування державного боргу; поточні трансферти населенню; поточні трансферти місцевим бюджетам; трансферти соціальним фондам (у тому числі Пенсійному фонду України).

18. Завершити у 2006 році передачу відомчих бюджетних установ соціально-культурної сфери до відання міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідають за реалізацію державної політики у відповідній галузі.

Внести пропозиції щодо законодавчого врегулювання питання передачі закладів комунальної власності відповідно до розмежування видатків, здійсненого у Бюджетному кодексі України.

19. Передбачити підвищення питомої ваги загального фонду місцевих бюджетів до 45 відсотків у загальному фонді зведеного бюджету (без врахування видатків на покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій).

20. Проект Закону України про Державний бюджет України на 2006 рік не має містити статей, які обмежують надходження доходів до місцевих бюджетів.

21. Здійснити розрахунок прогнозних показників обсягу доходів місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, відповідно до вимог статті 98 Бюджетного кодексу України.

22. При визначенні розрахункового обсягу видатків місцевих бюджетів необхідно забезпечити фінансовими ресурсами виконання делегованих державних повноважень у повному обсязі, оптимізувати видатки за економічною структурою шляхом зменшення питомої ваги видатків на оплату праці. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості мають бути розраховані на основі державних соціальних стандартів.

23. Передбачити субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток, інвестиційну діяльність, газифікацію населених пунктів, реформування житлово-комунального господарства. У проекті Закону України про Державний бюджет України на 2006 рік визначити критерії та напрями надання таких субвенцій, умови вибору конкретних об'єктів та розподіл цих субвенцій між місцевими бюджетами.

24. У проекті Закону України про Державний бюджет України на 2006 рікпередбачитимеханізм покриття недовиконання розрахункового обсягу доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.

25. На виконання статті 103 Бюджетного кодексу України передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів бюджетів місцевого самоврядування від надання державою пільг із сплати земельного податку, а також субвенцію на компенсацію витрат місцевих бюджетів, пов'язаних з передачею у комунальну власність закладів соціально-культурної сфери державних підприємств та військових містечок.

26. Передбачити розподіл додаткової дотації з державного бюджету на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласним бюджетом, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районними бюджетами у пропорціях відповідно до бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету - не більше 25 відсотків, до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та районних бюджетів - не менше 75 відсотків.

<< | >>
Источник: Бабич Людмила Миколаївна. Бюджетна система. Навчально-методичний посібник Київ-2006. 2006

Еще по теме Додаток 1 до Постанови Верховної Ради України від 21.06.2005 року N 2678-IV Пропозиції Верховної Ради України до Основних напрямів бюджетної політики на 2006 рік:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -