Задать вопрос юристу

8.2. Державний фонд сприяння зайнятості населення

Напрями діяльності державних і територіальних програм зайня­тості:

• сприяння розвитку й структурній перебудові економіки, що здійс­нюється з метою створення умов для направлення працівників, що вивільнюються на підприємства, де є вільні робочі місця;

• запобігання збільшенню безробіття і скорочення його завдяки підвищенню економічної заінтересованості підприємств та орга­нізацій у створенні додаткових робочих місць, професійної орі­єнтації, підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації на­селення, ефективного використання трудових ресурсів;

• захист безробітних та їхніх сімей від негативних наслідків безро­біття; забезпечення зайнятості громадян, які потребують соціаль­ного захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку

праці;

• формування матеріальної, кадрової, інформаційної, статистич­ної, фінансової та науково-історичної бази державної служби зайнятості;

• сприяння зайнятості населення сільських місцевостей. Профе­сійну підготовку, підвищення кваліфікації і перепідготовку гро­мадян організовує Державна служба зайнятості за її направлен­ням у навчальних закладах, на підприємствах і організаціях (незалежно від їх підпорядкованості) згідно з укладеними дого­ворами або у спеціально створюваних для цього навчальних цен­трах за рахунок коштів Державного фонду сприяння зайнятості населення.

<< | >>
Источник: Іванов В. М.. Бюджетна система: Конспект лекцій. Київ, 200080 с.. 2000

Еще по теме 8.2. Державний фонд сприяння зайнятості населення:

 1. 16.4. ФОНД СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
 2. 3. Державне регулювання ринку праці та зайнятості населення
 3. 16.5. ФОНД СПРИЯННЯ КОНВЕРСІЇ
 4. 8.3. Державний фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення
 5. 3.2. Державна служба зайнятості: проблеми і перспективи.
 6. 78. Теорія зайнятості. Проблеми повної зайнятості в умовах ринкової економіки.
 7. Приймання на роботу працівників за направленням Державного центру зайнятості з правом підприємства на отримання дотацій
 8. 39.Біржі праці(служби зайнятості).Служби зайнятості в Україні.
 9. 8.1. Державний Пенсійний фонд
 10. Государственный фонд занятости населения.
 11. 8.4. Державний інноваційний фонд
 12. 12.7.Державний фонд охорони навколишнього природного середовища
 13. Фонд занятости населения и другие внебюджетные фонды
 14. 16.6. ДЕРЖАВНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД
 15. Учет отчислений в государственный фонд занятости населения и расчетов с ним
 16. 8.5. Державний фонд соціального страхування
 17. 12.4. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
 18. Фонд социальной защиты населения, его формирование и использование
 19. Фонд социальной защиты населения, его формирование и использование
 20. 5. Державне регулювання рівня та якості життя населення
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -