<<
>>

9.2. Порядок складання звітності про контрольно-ревізійну роботу

За результатами роботи органів державної контрольно-ревізійної служби України складається звіт форми № 1 – кр.

Звіт про результати діяльності органів державної контрольно-ревізійної служби (далі – Звіт) складається органами (підрозділами) державної контрольно-ревізійної служби щомісячно наростаючим підсумком з початку року (далі – звітний період).

Датою, на яку складається Звіт (звітна дата), є перший робочий день місяця, наступного за звітним періодом.

Звіт контрольно-ревізійного управління включає в себе зведені дані звітів усіх структурних підрозділів його апарату та звітів контрольно-ревізійних відділів в районах, містах, районах у містах, які йому підпорядковані. Звіт органів ДКРС включає в себе зведені дані звітів усіх контрольно-ревізійних управлінь та структурних підрозділів ГоловКРУ.

До Звіту включаються цифрові дані про результати діяльності виключно органів ДКРС та лише на підставі відповідного документального підтвердження.

Не допускається включення до Звіту цифрових даних, що є наслідком контрольних заходів, проведених іншими підприємствами, установами та організаціями.

Не допускається віднесення однієї і тієї ж суми фінансового порушення одночасно до різних показників звітності.

У разі скасування повторною перевіркою, рішенням суду тощо повністю або частково результатів ревізії та перевірки за фактами порушень фінансової дисципліни, включених до звіту поточного року, такі показники відразу ж після документального підтвердження зазначеного факту виключаються з показників звітності.

Загальна частина форми заповнюється в такому порядку:

ü реквізит „Найменування контрольно-ревізійного підрозділу” відображає повну назву органу ДКРС, який складає Звіт;

ü реквізит „Поштова адреса” відображає повну поштову адресу органу ДКРС, який складає Звіт;

ü реквізит „Коди організації-складача” відображає відповідний код органу ДКРС, який складає Звіт.

В розділі 1 звіту “ Загальні відомості про контрольно-ревізійну роботу” відображається кількість виконаних органом ДКРС прямих доручень і звернень Президента України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, народних депутатів. В цьому розділі також міститься інформація про загальну кількість контрольних заходів, проведених органом ДКРС, загальну кількість проведених органом ДКРС ревізій та перевірок (крім зустрічних та перевірок стану контрольно-ревізійної роботи), в тому числі ревізій та перевірок, проведених в рамках перевірок виконання бюджетів та використання бюджетних коштів у регіонах ,за зверненнями правоохоронних органів.

В цьому ж розділі відображається загальна кількість проведених органом ДКРС аудитів ефективності виконання бюджетних програм, крім участі у проведенні аудиту ефективності а також проведених органом ДКРС перевірок контрольно-ревізійної роботи в підрозділах внутрішнього фінансового контролю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів.

Перший розділ містить також інформацію про загальну кількість підприємств, установ та організацій, на яких протягом звітного періоду проведено ревізії та інспектування.

В окремому рядку виділяється інформація про загальну кількість бюджетних установ та організацій, державних цільових фондів, на яких проведено ревізії та перевірки, в тому числі у рамках перевірок виконання бюджетів та використання бюджетних коштів у регіонах.

В кінці даного розділу відображається інформація про прийнятих ГоловКРУ нормативних актів, які пройшли державну реєстрацію, а також загальну кількість фактів оприлюднення результатів діяльності органу ДКРС в засобах масової інформації .

Розділ 2 „Відомості про виявлені фінансові порушення” містить інформацію про виявлені фінансові порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів (недоотримання фінансових ресурсів, нецільові витрати державних ресурсів, незаконні витрати та недостачі), що не призвели до втрат цих ресурсів, та інші порушення фінансового законодавства.

Розділ 3 „Вжиті заходи за результатами контрольних заходів” містить інформацію про вжиті органами ДКРС заходи для прийняття управлінських рішень, усунення виявлених фінансових порушень, відшкодування збитків та притягнення до відповідальності винних у допущенні порушень осіб.

Розділ 4. „Реалізація вжитих заходів за результатами контрольних заходів містить дані про реалізацію вжитих органами ДКРС заходів”.

Розділ 5. „Відомості про стан усунення фінансових порушень” містить інформацію про стан усунення протягом звітного періоду фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів (недоотримання фінансових ресурсів, нецільові витрати державних ресурсів, незаконні витрати та недостачі), що не призвели до втрат цих ресурсів, та інших порушень законодавства з фінансових питань, виявлених протягом звітного періоду поточного року та у попередніх роках.

Зазначений розділ заповнюється за даними інформаційних карт і Облікових регістрів та відображає інформацію про усунення порушень, зазначених у Розділі ІІ Звіту „Відомості про виявлені фінансові порушення”.

<< | >>
Источник: Зорій Н.М., Мельник Н.Г.. Контроль в бюджетній сфері. – Тернопіль: Економічна думка,2007. –160 с.. 2007

Еще по теме 9.2. Порядок складання звітності про контрольно-ревізійну роботу:

 1. 8.3. Порядок складання, подання та оприлюднення звітності.
 2. Лекція 3. Бюджетна система і бюджетний устрій України
 3. Складання проектів місцевих бюджетів Стаття 75.  Порядок складання проектів місцевих бюджетів
 4. РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРА 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ
 5. ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ БУХГАЛТЕРА-РЕВІЗОРА
 6. 9.3. Функції Державної контрольно-ревізійної служби України
 7. 2.2. Бюджетні повноваження та правовий статус діяльності Державного казначейства України
 8. Розгляд і прийняття бюджетів. Складання проекту бюджету
 9. 19.3. ДЕРЖАВНА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ
 10. Організація державної
 11. Планування контрольно - ревізійної роботи
 12. Оформлення результатів ревізії
 13. ЗМІСТ
 14. 1.1. Органи державної контрольно-ревізійної служби як суб’єкт контролю
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -