<<
>>

План викладення матеріалу лекції

10.1. Мета, задачі і джерела контролю,

10.2. Перевірка правильності документування господарських операцій з основними засобами

10.3. Контроль капітальних інвестицій в основні засоби.

10.4. Оцінка стану бухгалтерського обліку господарських операцій з основними засобами.

10.5. Перевірка правильності визначення зносу (амортизації) основних засобів

10.6. Ревізія операцій, пов'язаних з ремонтом та модернізацією основних засобів.

10.7. Ревізія переоцінки основних засобів.

Самостійна робота студентів за темою:

“Контроль господарських операцій з основними засобами”

Теми для рефератів:

• Характеристика необоротних активів та основних засобів згідно з П(С)БО 7.

• Оцінка основних засобів

• Характеристика рахунків 10 “Основні засоби", 13 “Знос необоротних активів", 15 “Капітальні інвестиції".

• Інвентаризація основних засобів.

• Амортизація основних засобів

10.1.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003

Еще по теме План викладення матеріалу лекції:

 1. Методичні рекомендації шодо виконання самостійної роботи
 2. 2.3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
 3. План викладення матеріалу лекції
 4. План викладення матеріалу лекції
 5. План викладення матеріалу лекції
 6. План викладення матеріалу лекції
 7. План викладення матеріалу лекції
 8. План викладення матеріалу лекції
 9. План викладення матеріалу лекції
 10. План викладення матеріалу лекції
 11. План викладення матеріалу лекції
 12. План викладення матеріалу лекції
 13. План викладення матеріалу лекції
 14. План викладення матеріалу лекції
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -