<<
>>

План викладення матеріалу лекції

5.1. Мета, задачі та джерела контролю.

5.2. Перевірка правильності документування господарських операцій на рахунках в банку.

5.3. Оцінка стану бухгалтерського обліку операцій з коштами на рахунках в банку.

5.4. Особливості контролю операцій з коштами на валютному рахунку.

5.5. Перевірка достовірності даних звіту про рух грошових коштів.

Самостійна робота студентів за темою:

“Контроль операцій з коштами на рахунках в банках”

Теми для рефератів:

• Відкриття рахунків в банку.

• Бухгалтерський облік безготівкових розрахунків.

• Відкриття рахунків в іноземній валюті.

• Особливості обліку операцій з валютою.

• Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс”.

• Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів”.

• Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів”.

5.1.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003

Еще по теме План викладення матеріалу лекції:

 1. Методичні рекомендації шодо виконання самостійної роботи
 2. 2.3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
 3. План викладення матеріалу лекції
 4. План викладення матеріалу лекції
 5. План викладення матеріалу лекції
 6. План викладення матеріалу лекції
 7. План викладення матеріалу лекції
 8. План викладення матеріалу лекції
 9. План викладення матеріалу лекції
 10. План викладення матеріалу лекції
 11. План викладення матеріалу лекції
 12. План викладення матеріалу лекції
 13. План викладення матеріалу лекції
 14. План викладення матеріалу лекції
 15. План викладення матеріалу лекції
 16. План викладення матеріалу лекції
 17. План викладення матеріалу лекції
 18. План викладення матеріалу лекції
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -