<<
>>

Підготовка до проведення ревізії

Етап підготовки розпочинається з підписання наказу на проведення ревізії. В ньому повинно значитись повне найменування підприємства та місце його знаходження; період, що ревізується; термін проведення ревізії; склад ревізійної групи та керівник групи.

На етапі підготовки передбачується наступне:

- начальник контрольно-ревізійного відділу повинен правильно визначити ревізійний період, тему і тривалість ревізії; створити ревізійну групу і призначити її керівника; розглянути програму ревізії та затвердити її чи відмінити.

Програму складає ревізійна комісія. В неї включаються об'єкти ревізії відповідно зі структурою акта комплексної ревізії та значимістю в галузевій спрямованості підприємства. Для прикладу форма та зміст програми наведені в табл. 3.1.

Програма комплексної ревізії підприємства

п/п

Об'єкт контролю Зміст контрольно-ревізійної процедури Період та об'єм перевірки
01 02 03 04
]. Виконання договорів виробництва і реалізації продукції. Перевірка виконання замовлень згідно з договорами по об'єму, структурі та строках на основі даних аналітичного обліку і звітності. По звітних періодах, вибірково.
2. Грошові засоби, касові та банківські операції. Раптова ревізія каси. Документальна перевірка руху та збереження грошових засобів. Суцільна перевірка, роздільно за кожний місяць.
3. Товарно-матеріальні цінності та операції з ними. Документальна перевірка наявності, збереження та руху цінностей. Роздільно за кожний місяць. Суцільна перевірка.

Відповідно з програмою начальник КРВ повинен розглянути необхідність залучення до ревізії галузевих спеціалістів; перед виходом на підприємство провести з ревізорами інструктаж, запропонувати ознайомлення з нормативними документами за тематикою ревізії та забезпечити ревізорів пломбірами, бланками пояснень, довідок, актів, тимчасовим посвідченням на проведення ревізії;

- ревізори вивчають діяльність підприємства, користуючись наявними в контрольно-ревізійному відділі матеріалами; знайомляться зі змістом актів попередніх ревізій, з наказами та розпорядженнями, з листами банківських установ, місцевих органів виконавчої влади, фінорганів, тощо.

Після вивчення завдання та означених вище матеріалів складають робочі програми (плани-графіки) ревізії доручених їм ділянок діяльності підприємства, що перевіряється. В робочих програмах дається перелік робіт по проведенню ревізії, термін їх виконання та виконавці (табл. 3.2).

Після прибуття на об'єкт ревізії та ознайомлення з конкретними умовами роботи в робочі програми (плани-графіки) ревізори можуть внести відповідні доповнення та зміни.

До виходу на ревізію рекомендується завести робочий зошит. В ньому за окремими завданнями програм слід накопичувати матеріали перевірки.

Доцільно підготувати також макети таблиць та форми довідок, які підлягають заповненню матеріалами ревізії та складати які будуть працівники ревізованого підприємства.

Прибуття ревізорів на підприємство планують так, щоб на час закінчення ревізії і оформлення її результатів всі виконавці знаходились на об'єкті. В іншому разі ревізор повинен узгодити матеріали своєї перевірки

з працівниками та посадовими особами ревізованого підприємства і в письмовому вигляді вручити їх керівникові ревізійної групи.

Таблиця 3.2

План-графік перевірки каси та банківських операцій

Безпосередньо на ревізованому об’єкті проведення комплексної ревізії (другий етап) розпочнеться зі знайомства ревізорів з підприємством. Керівник ревізійної групи представляє керівникові підприємства розпорядження про призначення комплексної ревізії та представляє ревізорів.

Ревізійна група може продовжувати ознайомлення з підприємством, а ревізор, якому доручена перевірка касових операцій, негайно розпочинає проведення раптової ревізії каси.

При необхідності водночас з ревізією каси організують раптову інвентаризацію матеріальних цінностей.

На початковій стадії проведення комплексної ревізії слід перевірити виконання рішень попередньої ревізії (перевірки).

Далі проводять комплексну ревізію за всією програмою, використовуючи спеціальні прийоми документального та фактичного контролю.

3.2.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003

Еще по теме Підготовка до проведення ревізії:

 1. Організаційні основи функціонування ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 2. 6.3. Організація руху носіїв облікових номенклатур. Документообіг
 3. 5.7. Закордонний досвід державного фінансового контролю
 4. 4.2. Трансформація системи влади в Україні
 5. Методи контролю
 6. ЗМІСТ
 7. План викладення матеріалу лекції
 8. Підготовка до проведення ревізії
 9. Принципи і правіша функціонування системи контролю
 10. Додаток 1
 11. ЗМІСТ
 12. 1.2. Організація контрольно-ревізійної діяльності органів ДКРС
 13. 8.2. Планування та підготовка до проведення фінансово-господарського аудиту
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -