<<
>>

Перевірка правильності визначення амортизації нематеріальних активів

Загальна схема проведення перевірки співпадає з аналогічним контролем амортизації основних засобів. Методи амортизації, порядок їх застосування викладено в П(С) БО 7 “Основні засоби”.

Перевіряючий виходить з того, що нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється з місяця, наступного за місяцем, в якому актив став придатний до використання.

Закінчується нарахування амортизації з місяця, наступного за місяцем вибуття.

Слід вияснити в який термін та за яким методом підприємство нараховує амортизацію. Діючими чинниками передбачено нарахування амортизації нематеріальних активів протягом строку корисного використання нематеріальних активів, але не більше 20 років.

Підприємство самостійно обирає метод нарахування амортизації виходячи з умов отримання майбутніх економічних вигод. Якщо такі умови визначити неможливо, то повинен застосовуватись лінійний метод.

Перевірку правильності відображення амортизації в бухгалтерському обліку проводять за схемою, аналогічною перевірці нарахування амортизації основних засобів.

11.8.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003

Еще по теме Перевірка правильності визначення амортизації нематеріальних активів:

 1. СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ
 2. Тема 6. Управління активами
 3. Лекція 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА Й ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ
 4. ЗаСаДИ ВНУТРІШНЬОГО ФІНВНСОВОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА
 5. Основне зо темами
 6. 13.3. Методика проведення інвентаризації окремих видів активів і зобов’язань
 7. ТЕСТИ з курсу «Організація обліку, контролю й аналізу»
 8. ЗМІСТ
 9. Мета, задачі та джерела контролю
 10. План викладення матеріалу лекції
 11. Мета, задачі та джерела контролю
 12. Перевірка правильності оцінки нематеріальних активів
 13. Перевірка правильності визначення амортизації нематеріальних активів
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -