<<
>>

Перевірка правильності відрахувань на соціальне страхування

Джерелами облікової інформації для перевірки є:

• записи за кредитом субрахунку 652 “За соціальним страхуванням” до рахунка 65 “Розрахунки за страхуванням”;

• записи за дебетом рахунків ЗО “Каса”, 31 “Рахунки в банках”, 375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”, 65 “Розрахунки за страхуванням”, 66 “Розрахунки з оплати праці”;

• зведені відомості про нарахування заробітної плати;

• відомості про нарахування інших виплат, які є базою для визначання суми страхових внесків;

• касова книга та прибуткові касові ордери на суму оплати вартості путівок на лікування і відпочинок, які видані за рахунок коштів соціального страхування;

• платіжні доручення на перерахування сум страхових внесків на відповідний рахунок; та інші.

Важливість такої перевірки полягає у тому, що відповідно до Закону України “Про систему оподаткування” відрахування на соціальне страхування відносять до обов’язкових платежів. Якщо підприємство- страхувальник не сплатило своєчасно (у дні одержання заробітної плати) суми відрахувань на соціальне страхування, то не внесені платежі вважають недоїмкою і стягують в безспірному порядку.

Примітка. Починаючи із дня, наступного після одержання заробітної плати по день сплати недоїмки за страховими внесками нараховується пеня.

Перевіряють правильність визначення бази для розрахунку платежу. Ця перевірка передбачає ревізію усього обліку праці і заробітної плати. Наразі, за наказами про прийом та звільнення працівників, про відпустки, про прийом та звільнення сумісників перевіряють стан обліку чисельності працівників підприємства та плинність складу службовців.

Далі перевіряють використання робочого часу і належне документальне його оформлення. Перевіряють наявність та умови договорів і контрактів.

Простежують правильність ведення табелів обліку робочого часу, розрахункових та розрахунково-платіжних відомостей. Керуючись вимогами Конституції України, Кодексу законів про працю та іншими діючими чинниками підраховують кількість відпрацьованих днів та звіряють підрахунки з табелями обліку робочого часу, з розрахунковими та розрахунково-платіжними відомостями.

Перевіряючі звертають увагу на правильність застосування для розрахунків оплати праці тарифних ставок за тарифними кваліфікаційними довідниками і тарифними сітками. Простежують правильність застосування посадових окладів відповідно з угодами, контрактами, наказами про прийняття на роботу та установлення окладу. З’ясовують відповідність посадових окладів штатним розписам.

Проводять перевірку правильності розрахунку усіх видів оплати

праці.

Окрім того, переглядають джерела фінансування оплати праці:

• перевіряють правильність віднесення витрат з оплати праці на собівартість виготовленої продукції;

• відслідковують оплату праці за рахунок цільових фондів;

• перевіряють суму оплати праці за рахунок прибутку підприємства

Перевіряють правильність застосування ставок платежів згідно з діючими чинниками, правильність підрахунку суми внеску до сплати га правильність відображення відрахувань на соціальне страхування на рахунках бухгалтерського обліку.

Наостанку ретельно перевіряють своєчасність перерахування коштів на обов’язкове соціальне страхування, на державне пенсійне страхування, на випадок безробіття. Підприємство повинне здійснювати перерахування одночасно з о гриманням коштів в установі банку на оплату праці. Якщо підприємство проводить розрахунки з робітниками у вигляді натуральної оплати праці, то внески з відрахувань від заробітної плати повинні бути зроблені на наступний день після такої виплати.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003
Помощь с написанием учебных работ

Еще по теме Перевірка правильності відрахувань на соціальне страхування:

 1. Організаційні основи функціонування ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 2. СЛОВНИК ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ
 3. Лекція 3. ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА Й ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ
 4. 5.7. Закордонний досвід державного фінансового контролю
 5. ЗМІСТ
 6. План викладення матеріалу лекції
 7. Мета, задачі і джерела контролю
 8. Перевірка правильності відрахувань на соціальне страхування
 9. 4.1.2. Методика ревізії розрахунків з оплати праці
 10. 4.6. Ревізія розрахунків з Пенсійним фондом та органами соціального страхування
 11. Контрактні фінансові інститути
 12. 4.2. Особливості класифікації видатків публічних фондів соціального призначення
 13. 2.2. Провадження на стадії добровільного виконання податкового зобов’язання
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -