<<
>>

Перевірка правильності документування руху готової продукції

Відправним моментом контролю є визначення готової продукції як такої, що пройшла усі процедури обробки, технічний контроль, укомплектування і може бути прийнята на склад або здана замовнику. Відповідно до цього визначення слід перевірити додержання порядку прийняття продукції.

Перевірку проводять за первинними документами, якими підприємство повинно оформляти господарські операції, пов’язані з рухом готової продукції.

Передусім перевіряють правильність оформлення передачі продукції із виробництва на склад підприємства. Підбирають та аналізують накладні на здачу готової продукції, відомості, акти приймання, інші приймально-здавальні документи. їх обстежують на заповнення обов’язкових реквізитів, що вказують найменування продукції, номенклатурний номер, одиницю виміру, кількість, ціну за одиницю, дату виписки документу, шифр цеху і складу. Перевіряють наявність підписів здавальника та приймальника.

З’ясовують, як проводиться прийом готової продукції складом. За кожним документом працівники складу повинні підрахувати, а при необхідності - виміряти, зважити продукцію, яка приймається. Про проведення такої роботи свідчать записи в журналі прийому готової продукції складом.

Слід з’ясувати, хто і з якою періодичністю проводить інвентаризації готової продукції і незавершеного виробництва. Слід обстежити результати інвентаризацій та заходи за ними.

З’ясовують чи складаються відомості здачі готової продукції на склад. Бухгалтерія підприємства повинна складати їх в натуральному і вартісному вираженні. За цими відомостями перевіряють виконання завдань з обсягу виробництва. Такий контроль набуває особливого значення при перевірці додержання договірних умов на поставку продукції.

Перевіряють також, чи складаються протягом місяця на підставі первинних документів накопичувальні відомості на відвантажену продукцію.

Звертають увагу на наявність та правильність складання номенкла- тури-цінника, в якому окрім облікової ціни кожного окремого виду виробу повинні вказуватись модель, артикул, марка, фасон, інші відмінні ознаки кожного виробу, привласнений йому код, номенклатурний номер.

Правильність документального оформлення відвантаження продукції покупцям перевіряють за видатковими накладними, приймально- здавальними актами. Документи обстежують за змістом відображеної в кожному з них операції. Перевіряють наявність характерних реквізитів:

• номер накладної;

• дата оформлення документа;

• одиниця виміру;

• кількість;

• відпускна ціна;

• вартість відвантаженої продукції;

• номер і дата договору із замовником;

• назва та реквізити замовника.

15.3.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003

Еще по теме Перевірка правильності документування руху готової продукції:

  1. 13.2. Методика проведення та документування інвентаризації
  2. ТЕСТИ з курсу «Організація обліку, контролю й аналізу»
  3. ЗМІСТ
  4. Илая викладення матеріалу лекції
  5. Мета, задачі, джерела контролю готової продукції
  6. Перевірка правильності документування руху готової продукції
  7. Додаток 1
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -