<<
>>

Перевірка додержання ліміту залишку готівки в касі

У процесі перевірки касових операцій обов’язково звертають увагу на наявність ліміту каси та його додержання.

Згідно з діючими чинниками ліміти залишку готівки в касі встано- і влюються усім підприємствам, які мають рахунки в установах банків і здійснюють касові операції з готівкою.

Таким чином, на кожному підприємстві незалежно від того, перебуває чи ні воно на самостійному балансі, повинен бути ліміт встановлений банком за місцем відкриття рахунку.

При затвердженні ліміту враховується режим і специфіка роботи підприємства, його віддаленість від установи банку, розміри касових оборотів, строки і порядок здавання касової виручки.

У разі, якщо підприємство вважає за доцільне переглянути ліміт каси, воно зобов’язане документально обгрунтувати своє рішення. Для цього складається та представляється в банк заявка-розрахунок. За умови обгрунтованості банк переглядає встановлений раніше ліміт каси.

До речі, слід звернути увагу на термін затвердження ліміту та його • дії. Ліміт каси повинен встановлюватись банком щорічно протягом першого кварталу. До встановлення ліміту на поточний рік продовжує діяти ліміт попереднього року (навіть, якщо підприємство вже подало в банк заявку-розрахунок на більший ліміт).

Для перевірки додержання ліміту слід зіставити його з залишком готівки в касі на кінець робочого дня.

Примітка.

1. Усю готівку понад встановлений ліміт підприємство зобов’язане здавати в банк.

2. У разі, якщо ліміт залишку готівки в касі не встановлено, уся наявна готівка на кінець дня має бути здана до установи банку.

3. У разі перевищення встановленого ліміту залишку готівки в касі на підприємство накладається стягнення в двократному розмірі сум виявленої готівки.

Стосовно колективних сільськогосподарських підприємств слід зазначити, що вони самостійно визначають розміри готівки для постійного збереження в касі. Виходячи з цього при перевірці звертають увагу на:

• наявність затвердженого керівником підприємства розміру готівки, що може постійно знаходитись в касі сільгосппідприємства;

• своєчасність повідомлення обслуговуючої установи банку (у першому кварталі кожного року);

• додержання визначених розмірів збереження готівки в касі (готівка понад затверджені розміри має здаватися сільгосппідприємствами до банків).

4.6.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003

Еще по теме Перевірка додержання ліміту залишку готівки в касі:

 1. Визна чення оптимального балансу готівки
 2. 3.4.Касові операції та прогнозування обігу готівкових коштів
 3. ЗМІСТ
 4. План викладення матеріалу лекції
 5. Перевірка додержання ліміту залишку готівки в касі
 6. Перевірка додержання порядку застосування реєстраторів і книги обліку розрахункових операцій
 7. Перевірка стану бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями та замовниками
 8. Перевірка правильності документування та аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами
 9. Перевірка правильності нарахування та обліку резерву сумнівних боргів
 10. Перевірка правильності відрахувань на соціальне страхування
 11. Перевірка правильності документування господарських операцій з основними засобами та їх аналітичного обліку
 12. Перевірка правильності визнання нематеріальних активів
 13. Перевірка правильності оцінки нематеріальних активів
 14. Перевірка правильності оприбуткування нематеріальних активів
 15. Перевірка документальної обгрунтованості формування витрат діяльності підприємства
 16. Перевірка правильності документування руху готової продукції
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -