Задать вопрос юристу

Особливості контролю ліквідації підприємства

Основними нормативними документами, якими керується перевіряючий, є Закон про господарські товариства та Закон про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні.

Передусім слід з’ясувати причини ліквідації.

Згідно зі статтею 19 Закону про господарські товариства, товариство може бути ліквідоване через:

• закінчення терміну, на який воно створювалось;

• досягнення мети, поставленої при його створенні;

• рішення загальних зборів учасників товариства;

• рішення суду;

• інші причини, передбачені засновницькими документами.

Контроль ліквідації підприємства передбачено статтею 20 Закону про господарські товариства. Згідно з нею вимагається аудиторський висновок про достовірність ліквідаційного балансу. Однак якщо річний господарський оборот становить менше 250 неоподатковуваних мінімальних доходів громадян (4250 грн.), то складання аудиторського висновку не обов’язкове.

Ліквідаційний баланс складається після розпродажу майна і здійснення розрахунків з оплати праці, з бюджетом, іншими кредиторами, з учасниками товариства.

Якщо товариство ліквідується за рішенням його учасників то відповідальність за бухгалтерський облік усіх господарських операцій, пов’язаних з ліквідацією, покладається на обрану загальними зборами ліквідаційну комісію.

Правильність відображення в бухгалтерському обліку операцій ліквідації товариства і розподілу залишків майна між учасниками перевіряють за допомогою спеціальних прийомів метода документального контролю. Водночас вивчають записи на відповідних рахунках бухгалтерського обліку.

18.8.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003

Еще по теме Особливості контролю ліквідації підприємства:

 1. 16.3.Бух. облік при ліквідації підприємства
 2. Сутність та особливості бюджетування внутрішніх підрозділів підприємства
 3. Сутність та особливості бюджетування внутрішніх підрозділів підприємства
 4. 2. Особливості формування і використання фінансових ресурсів підприємства
 5. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ ВКТИВаМИ ПІДПРИЄМСТВА
 6. Особливості управління портфелем фінансових інвестицій підприємства
 7. 4.4.Особливості організації і функціонування фінансів підприємств різних форм власності та видів діяльності.
 8. 4.2. Особливості організації роботи керівника відділу (служби, управління, департаменту) обліку, контролю й аналізу
 9. § 4. Судовий контроль щодо виконавчої влади: особливості розвитку адміністративної юстиції в Україні.
 10. Види фінансового планування на підприємствах. Особливості бюджетного планування фінансових показників
 11. ЗаСаДИ ВНУТРІШНЬОГО ФІНВНСОВОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА
 12. 16.3. ФОНД ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
 13. 8.3. Державний фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -