<<
>>

9.1. Облік проведених ревізій

Поставлені перед контрольними органами завдання з поліпшення практики проведення контролю, узагальнення його наслідків, всебічного використання звітності з метою розробки заходів щодо запобігання порушень і недоліків вимагають чіткого обліку проведеної контрольно-ревізійної роботи.

Облік проведених перевірок та ревізій в бюджетних установах ведеться органами Державної контрольно-ревізійної служби України в “Журналі обліку результатів ревізій і перевірок, проведених в бюджетних установах, включаючи централізовані бухгалтерії”.

В цьому журналі зазначаються наступні дані: об’єкти контролю; дату ревізії чи аудиту (початок і закінчення); об’єкт ревізії; за який період проведено контроль; ким проведено; кількість установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією; скільки із них перевірено під час ревізії на місці.

Далі вказуються факти, викриті перевіркою, а саме: суми завищення видатків та заниження доходів в кошторисах доходів і видатків установ, організацій; суми незаконного витрачання державних коштів; нестачі крадіжки грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей; лишки грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей; втрати від псування матеріальних цінностей. В журналі також вказуються які заходи були проведенні за наслідками контролю, а саме: суми скорочень видатків, збільшення доходів по кошторису; суми стягнень та одержаних зобов’язань; матеріали, які передані в слідчі органи і що по них присуджено; суми накладених грошових нарахувань. Тут же зазначається дата перевірки виконання вказівок по результатах ревізії на підконтрольному об’єкті.

Дані журналу обліку ревізій служать основою для складання оперативної та періодичної звітності по результатах контрольно-ревізійної роботи суб’єктами контролю.

<< | >>
Источник: Зорій Н.М., Мельник Н.Г.. Контроль в бюджетній сфері. – Тернопіль: Економічна думка,2007. –160 с.. 2007

Еще по теме 9.1. Облік проведених ревізій:

 1. 5.5. Інвентаризація в системі первинного обліку
 2. Організаційні основи функціонування ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
 3. Суть і значення фінансового контролю
 4. ЗАКОНОДАВЧИХ ВИЗНАЧЕНЬ ТЕРМІНОЛОГІЇ ФІНАНСОВОГО РИНКУ7
 5. Лекція 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА
 6. 6.3. Організація руху носіїв облікових номенклатур. Документообіг
 7. НОРМИ ЧАСУ НА ведення БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
 8. 19.3. ДЕРЖАВНА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ
 9. Обов'язки, права та відповідальність ревізорів
 10. Планування контрольно - ревізійної роботи
 11. Підготовка до проведення ревізії
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -