<<
>>

Мета, задачі і джерела контролю

Головна мета - встановлення достовірності і повноти інформації про стан власного капіталу підприємства.

Підцілі:

• встановлення реальності формування статутного капіталу і пайових внесків;

• встановлення правильності бухгалтерського обліку операцій з формування капіталу та його руху;

• встановлення законності, доцільності та повноти обліку змін у власному капіталі підприємств.

Щоб з’ясувати, чи є інформація про власний капітал достовірною і повною, необхідно вирішити такі задачі:

• перевірити операції з руху пайового капіталу ;

• здійснити перевірку статутного капіталу, враховуючи особливості контролю статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю і в акціонерних товариствах;

• перевірити достовірність даних звіту про власний капітал;

• особливо ретельно перевірити облік операцій з руху власного капіталу у разі ліквідації підприємства;

• здійснити перевірку розрахунків з учасниками.

Джерела інформації для контролю і ревізії операцій руху власного капіталу.

Нормативні і довідкові:

• ЗУ “Про господарські товариства”;

• ЗУ “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”;

• 11(C) БО 2; П(С) БО 4; П(С) БО 5; П(С) БО 6;

• Засновницькі документи підприємства;

• Рішення зборів суб’єкта господарювання;

• Розпорядження, накази та ін.;

Обліково-звітні:

• Первинні документи;

• Баланс;

• Звіт про фінансові результати;

• Звіт про рух власного капіталу;

• Бухгалтерські регістри за рахунками обліку; інші.

18.2.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003

Еще по теме Мета, задачі і джерела контролю:

 1. Мета і призначення бізнес-плану у системі керування підприємством
 2. ЗМІСТ
 3. Основні принципи економічного контролю
 4. Ціль та джерела контролю
 5. План викладення матеріалу лекції
 6. Мета, задачі і джерела контролю
 7. Мета, задачі та джерела інформації для контролю
 8. План викладення матеріалу лекції
 9. Мета, задачі та джерела контролю
 10. Мета, задачі і джерела контролю
 11. Мета, задачі і джерела контролю
 12. Мета, задачі та джерела контролю
 13. Мета, задачі та джерела контролю
 14. Мета, задачі і джерела перевірки
 15. Мета, задачі і джерела контролю витрат підприємства
 16. Мета, задачі, джерела контролю готової продукції
 17. Мета, задачі та джерела контролю формування доходів
 18. Мета, задачі та джерела контролю
 19. Мета, задачі і джерела контролю
 20. 1. Ціль, завдання, об’єкти і параметри внутрішнього контролю ресурсів в запасах
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -