<<
>>

Мета, задачі і джерела контролю

Головною метою контролю операцій з грошовими коштами на рахунках в банках є встановлення достовірності бухгалтерських даних та показників звітності.

Серед підцілей, що конкретизують головну мету, можна виділити найбільш характерні для цієї ділянки контролю, а саме:

• встановлення доцільності витрачання грошових коштів;

• підтвердження законності розрахунків, відображених на відповідних бухгалтерських рахунках з обліку руху грошових коштів в банках;

• встановлення використання коштів за цільовим призначенням;

• додержання вимог нормативних документів з обліку валюти.

Досягненню означених вище цілей слугує вирішення основних задач контролю, а саме:

слід ретельно обстежити документування господарських операцій з руху грошових коштів, що значиться на рахунках в банку; необхідно проаналізувати стан бухгалтерського обліку операцій на рахунках в банках;

якомога досконаліше перевірити дані звіту про рух грошових коштів.

Основними нормативними та довідковими джерелами контролю є: Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. №996-XIV із змінами і доповненнями.

Закон України “Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті” від 23.09.1994.р. № 185.

Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Наказ МФУ від 24.11.95. № 88.

Положення про ведення касових операцій в національній валюті в У країні. Затверджене постановою Правління НБУ від 19.02.2001р. № 72. Інструкція із застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291. Інструкція про організацію роботи по готівковому обігу установами банків України. Затверджена постановою Правління НБУ від 19.02.2001р. №69.

Інструкція “Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”. Постанова Правління НБУ від 18.12.1998 р. № 527.

Про запровадження обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів - юридичних осіб. Постанова Правління НБУ від 04.09.1998 р. № 349.

Про внесення змін у постанову Правління НБУ від 04.09.1998 р. № 349. Постанова Правління НБУ від 14.09.1998 р. № 365.

Наказ Головного архівного Управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 р. № 41 (терміни зберігання типових документів). Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №4 “Звіт про рух грошових коштів”, затверджений Міністерством фінансів України від 31.03.1999р. №87;

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №21 “Вилив змін валютних курсів”. Затверджено Міністерством фінансів України від ) 0.08.2000р. № 193;

Господарські договори;

Накази, розпорядження з управління підприємством;

Плани, кошториси, тощо;

Накладні;

Акти, прибуткові ордери та інші.

Обліково-звітну інформацію містять: первинні документи, що ними оформляються господарські операції:

- платіжні доручення;

- платіжні вимоги-доручення;

- рахунки-фактури;

- грошові та розрахункові чеки;

- заяви на акредитиви;

- векселі;

- об’яви на внесок готівкою;

- банківські виписки про рух грошових коштів; первинні касові документи:

- прибуткові касові ордери;

- видаткові касові ордери;

- касова книга;

реєстр аналітичного обліку;

реєстри бухгалтерського обліку грошових коштів за рахунками:

- ЗО “Каса” в розрізі субрахунків:

- ЗОЇ “Каса в національній валюті”;

- 302 “Каса в іноземній валюті”;

- 31 “Рахунки в банку” в розрізі субрахунків:

- 311 “Поточні рахунки в національній валюті”;

- 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті”;

- 313 “Тніш рахунки в байку в національній валюті”;

- 314 “Інші рахунки в банку в іноземній валюті”;

Звіт про рух грошових коштів,

Баланс підприємства.

5,2.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003

Еще по теме Мета, задачі і джерела контролю:

 1. Мета і призначення бізнес-плану у системі керування підприємством
 2. ЗМІСТ
 3. Основні принципи економічного контролю
 4. Ціль та джерела контролю
 5. План викладення матеріалу лекції
 6. Мета, задачі і джерела контролю
 7. Мета, задачі та джерела інформації для контролю
 8. План викладення матеріалу лекції
 9. Мета, задачі та джерела контролю
 10. Мета, задачі і джерела контролю
 11. Мета, задачі і джерела контролю
 12. Мета, задачі та джерела контролю
 13. Мета, задачі та джерела контролю
 14. Мета, задачі і джерела перевірки
 15. Мета, задачі і джерела контролю витрат підприємства
 16. Мета, задачі, джерела контролю готової продукції
 17. Мета, задачі та джерела контролю формування доходів
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -