<<
>>

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.

1.Порядок складання і затвердження кошторису доходів і видатків бюджетних установ.

2.Контроль правильності планування доходів і видатків бюджетних установ.

3.Контроль правильності складання і затвердження кошторису.

4.Контроль дотримання законодавчих вимог щодо виконання кошторису.

5.Контроль правильності внесення змін до кошторису і плану асигнувань бюджетної установи.

6.Показники, що покладені в основу планування бюджетних асигнувань.

7.Контроль за правильністю розрахунку контингенту бюджетних установ.

8.Контроль реальності планування видатків бюджетних установ.

9.Методика ревізії виконання видаткової частини кошторису бюджетних установ.

<< | >>
Источник: Зорій Н.М., Мельник Н.Г.. Контроль в бюджетній сфері. – Тернопіль: Економічна думка,2007. –160 с.. 2007

Еще по теме КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.:

 1. 15.2. Производство и потребление продуктов питания
 2. 2.6. Расчеты наличными с применением контрольно-кассовой техники
 3. Первичные документы, оформляемые при работе с контрольно-кассовой техникой
 4. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 2 РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ФОНДОВИМ РИНОК
 5. Методичні вказівки з написання контрольної роботи
 6. Контрольні запитання
 7. 12.2. Організаційна побудова контрольного процесу
 8. 5.8. Аудит адміністративної діяльності – перспективний напрям контрольних функцій
 9. 19.3. ДЕРЖАВНА КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ
 10. Завдання і запитання для самостійної роботи
 11. Контрольні запитання
 12. Планування контрольно - ревізійної роботи
 13. 1.1. Органи державної контрольно-ревізійної служби як суб’єкт контролю
 14. 1.2. Організація контрольно-ревізійної діяльності органів ДКРС
 15. Контрольні питання.
 16. 9.2. Порядок складання звітності про контрольно-ревізійну роботу
 17. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.
 18. 2. Методика формування проміжної і підсумкової контрольної інформації з результатів внутрішнього фінансового контролю, прийняття рішень за результатами внутрішнього фінансового контролю
 19. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ [129]
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - ЗЕД України - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Управление инновациями - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -