<<
>>

Контроль організації аналітичного обліку виробничих запасів

Перевірку розпочинають ще на етапі контролю правильності документального оформлення операцій з руху запасів. На кожному документі перевіряють не тільки наявність найменування запасу, а й номенклатурного номера.

Це дозволяє уникати помилок під час заповнення прибуткових і видаткових документів та здійснення записів у складському і бухгалтерському обліку виробничих запасів, а також з більшою впевненістю свідчити про достовірність бухгалтерської інформації.

Контролюють видачу довіреностей на отримання товарно- матеріальних цінностей. Відслідковують правильність складання довіреностей. Особливу увагу звертають на наявність в них найменування постачальника, найменування та кількості отриманих за кожною довіреніс-

тю цінностей. Зіставляють найменування, дату-і кількість матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство за прибутковими документами, з тими, які значаться у довіреності.

Далі з’ясовують чи організовано аналітичний облік виробничих запасів у розрізі їх найменувань або однорідних груп. Слід врахувати, що кожна з груп виробничих запасів повинна бути поділена за видами, сортами, марками, типами, розмірами.

У зв’язку з цим з’ясовують чи використовується на підприємстві номенклатура-цінник як спеціальний реєстр, де вказується номенклатурний номер (коротке числове позначення) кожного найменування, сорту, розміру виробничих запасів, одиниці їх виміру і облікова ціна запасу.

Обов’язково перевіряють чи ведеться і як аналітичний облік запасів на складах. Він повинен бути організований за допомогою карток складського обліку, які розміщуються в картотеці за технічними групами виробничих запасів відповідно до номенклатури-цінника. Звертають увагу, чи ведеться контроль з боку обліковців за правильністю записів в картках складського обліку товарно-матеріальних цінностей. Про це свідчать підписи бухгалтера із зазначенням дати перевірки в картках складського обліку.

Дані аналітичного складського обліку про залишки на перше число місяця за кожним номенклатурним номером звіряють з даними сальдових відомостей (тобто відомостей обліку залишків запасів). Встановивши їх тотожність, співставляють ці дані з даними синтетичного обліку виробничих запасів.

З’ясовують, чи призначається комісія та чи проводяться вибіркові і суцільні інвентаризації матеріальних цінностей на складах підприємства. За актами інвентаризацій з’ясовують, які наслідки цих перевірок.

12.4.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003

Еще по теме Контроль організації аналітичного обліку виробничих запасів:

  1. Тема 7. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
  2. НАВЧАЛЬНИЙ БІЗНЕС-ПЛАН
  3. УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ
  4. БІЗНЕС-ПЛАН з проекту: «Розведення нутрій та песців»
  5. ТЕСТИ з курсу «Організація обліку, контролю й аналізу»
  6. 1.1. Теоретико - методологічні напрацювання науки з досліджуваних питань.
  7. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ МІСТА З УРАХУВАННЯМ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -