<<
>>

Контроль аналітичного обліку готової продукції

Перевірку слід організувати, виходячи з того, що підприємства повинні вести аналітичний облік готової продукції за окремими її видами у встановлених одиницях виміру в місцях зберігання.

Аналітичний облік повинен бути організований таким чином, щоб в його регістрах на підставі прибуткових і видаткових документів у розрізі окремих видів за обліковими цінами здійснювався облік прийому і відпуску готової продукції.

В регістрах аналітичного обліку повинні виділятись відхилення фактичної виробничої собівартості продукції від її вартості за обліковими цінами.

Слід з’ясувати, як організовано складський облік готової продукції. На складах готова продукція повинна обліковуватись у кількісному вираженні за певними обліковими регістрами. Можуть використовуватись книги складського обліку, сальдові відомості, картки та інші облікові документи в залежності від обраного підприємством способу обліку:

— в сортових картках складського обліку;

- безкартковий спосіб.

Якщо складський облік готової продукції ведеться в сортових картках, то в бухгалтерії повинні складатись групувальні відомості оприбуткування продукції за її вадами у розрізі підрозділів-виробників та за місцями зберігання.

У сортових картках та книгах складського обліку щоденно повинні здійснюватись записи про надходження, відпуск і залишки готової продукції.

Безкартковий спосіб обліку готової продукції можливий, коли облікова інформація на підприємстві обробляється за допомогою електронних обчислювальних машин. У такому разі підприємство повинно щодня складати оборотні відомості обліку готової продукції та її руху у розрізі складів та за іншими місцями зберігання.

В процесі контролю ретельно простежують збалансованість даних з оприбуткування, відпуску і даних про залишки продукції.

15.4.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003

Еще по теме Контроль аналітичного обліку готової продукції:

 1. 1. Сутність міжнародного фінансового менеджменту
 2. Тема 7. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
 3. Управління дебіторською заборгованістю
 4. НАВЧАЛЬНИЙ БІЗНЕС-ПЛАН
 5. ТЕСТИ з курсу «Організація обліку, контролю й аналізу»
 6. 1. ОБЛІК ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
 7. Перевірка стану бухгалтерського обліку розрахунків з покупцями та замовниками
 8. Перевірка діяльності підприємства з організації праці
 9. Перевірка правильності визнання доходів від операційної діяльності
 10. Перевірка правильності визначення фінансових результатів від операційної діяльності
 11. 2. Методика внутрішнього контролю формування доходів, витрат і фінансових результатів
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -