Задать вопрос юристу

Ключові терміни Розділу 6

Витрати; витрати операційної діяльності; витрати за елементами; витрати за видами; витрати на збут; економічно однорідні витрати; матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; інші операційні витрати; загально виробничі витрати; основні виробництва; допоміжні виробництва; адміністративні витрати; накладні витрати; первісна вартість готової продукції; оперативний контроль за рухом готової продукції'; чистий прибуток (збиток); чистий дохід (виручка); валовий прибуток (збиток); фінансовий результат від операційної діяльності; прибуток (збиток) від звичайної діяльності; прибуток (збиток) від надзвичайної діяльності; нерозподілений прибу ток; непокритий збиток.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003

Еще по теме Ключові терміни Розділу 6:

- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -