Задать вопрос юристу

Ключові терміни Розділу 5

Запаси; виробничі запаси; сировина; основні матеріали; допоміжні матеріали; одиниця обліку запасів; малоцінні та швидкозношувані предмети; подібні запаси, покупні напівфабрикати; первісна вартість; ідентифікована собівартість; оцінка вибуття запасів; незавершене виробництво; нормативні витрати; переоцінка, подібна справедлива вартість; ціна продажу; чиста вартість реалізації запасів; очікувані витрати; готова продукція.

<< | >>
Источник: Максімова В.Ф.. Контроль і ревізія. Навчальний посібник. Одеса - 2003. 2003

Еще по теме Ключові терміни Розділу 5:

 1. Виробничий та організаційний план: ключові характеристики
 2. Встановлення випробного терміну
 3. 9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
 4. 6.1. Визначення терміну «бюджет»
 5. Оцінка проектів з неоднаковими термінами функціонування
 6. Базові поняття й терміни
 7. Основні терміни та поняття теорії структури капіталу
 8. Основні поняття і терміни для закріплення матеріалу теми:
 9. Основні поняття і терміни для закріплення матеріалу теми:
 10. РОЗДІЛ 3
 11. РОЗДІЛ 2
 12. РОЗДІЛ 1
 13. РОЗДІЛ 5 ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ
 14. РОЗДІЛ 10. Місцеві фінанси
 15. РОЗДІЛ  13 ФІНАНСОВИЙ РИНОК
 16. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ РОЗДІЛ 14
 17. РОЗДІЛ 7 БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ
 18. РОЗДІЛ 8 ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ
- Антимонопольное право - Бюджетна система України - Бюджетная система РФ - ВЕД України - ВЭД РФ - Господарче право України - Государственное регулирование экономики России - Державне регулювання економіки в Україні - Инвестиции - Инновации - Инфляция - Информатика для экономистов - История экономики - История экономических учений - Коммерческая деятельность предприятия - Контроль и ревизия в России - Контроль і ревізія в Україні - Логистика - Макроэкономика - Математические методы в экономике - Международная экономика - Микроэкономика - Мировая экономика - Муніципальне та державне управління в Україні - Налоги и налогообложение - Организация производства - Основы экономики - Отраслевая экономика - Политическая экономия - Региональная экономика России - Стандартизация и управление качеством продукции - Страховая деятельность - Теория управления экономическими системами - Товароведение - Философия экономики - Ценообразование - Эконометрика - Экономика и управление народным хозяйством - Экономика отрасли - Экономика предприятий - Экономика природопользования - Экономика регионов - Экономика труда - Экономическая география - Экономическая история - Экономическая статистика - Экономическая теория - Экономический анализ -